Historické perličky

Práce rakouského velvyslance

03.03.2017 22:39
Jakpak asi vypadala práce takového rakouského velvyslance za císaře Františka Josefa I.? To nám zobrazuje příklad hraběte Bohuslava Chotka, otce Žofie Chotkové, který byl v diplomatických službách v Belgii až do svého penzionování. Kromě toho, že si většinu reprezentativních nákladů musel...

Ženský pohled na vojnu

03.03.2017 22:36
Žofie Chotková byla pro svého manžela arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este vším. V mnoha případech se stala i jeho rádcem, což však také vzbuzovalo obavy z ovlivňování. Když v létě roku 1908 František Ferdinand diskutoval se svými poradci o anexi Bosny a Hercegoviny...

První cesta novomanželů

03.03.2017 22:35
První cestou nového manželského páru arcivévody Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, nepočítáme-li pobyt na Konopišti, byla cesta do Löllingu v Korutanech, kde měl František Ferdinand lovecký zámeček. Při těchto příležitostech podnikali mnoho neohlášených cest a celodenních výletů. O jednom...

Povýšení

03.03.2017 22:21
V roce 1905 byla kněžna Žofie z Hohenbergu „povýšena“ s predikátem „Výsost“. Obdržela také hodnost, která ji stavěla před nejvyšší hofmistryně. Tento predikát ji posunul v pořadí o několik příček výše. Postup zobrazuje následující tabulka:     Literatura: HAMMONDOVÁ,...