Historické perličky

Dopisy z Anglie

03.03.2017 22:41
Arcivévoda Karel František Josef, snoubenec Zity Bourbonsko-Parmské, psal své milé zamilované dopisy z Anglie (účastnil se totiž anglické korunovace v červnu 1911):   „Z Londýna, 21. června:       Jistě, již jsem Ti dnes psal, ale činím tak opět. Znovu a...

Tvrdé podmínky

03.03.2017 22:19
V lednu 1922, tedy v době, kdy již císař Karel I. i císařovna Zita pobývali ve vyhnanství na ostrově Madeira, ovšem bez jejich dětí, se Zita chystala na cestu do švýcarského Curychu, kde jejího syna, arcivévodu Roberta, čekala operace slepého střeva. Aby se císařovna mohla na tuto cestu...

Skutečné jméno poslední rakouské císařovny

03.03.2017 22:18
Obecně používaný tvar jména poslední rakouské císařovny, Zita, se začal užívat až mnohem později. Byla oslovována a pokřtěna francouzským tvarem jména, tedy Zite. Takto se i do své svatby podepisovala – tedy Zite Bourbonská, princezna parmská.   Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna...