Historické perličky

Renovace uherského korunovačního oděvu

10.06.2017 20:48
Těsně před uherskou korunovací císařovny Alžběty v roce 1867 dostala Alžbětina dcera Gisela důležitý úkol. Dle uherské tradice měla budoucí uherská královna sama opravit a zrenovovat svůj korunovační oděv. Jelikož byly královské insignie v horším stavu než jindy (revolucionář Kossuth je...

Poctivě vydělané peníze

10.03.2017 22:46
O dětském věku budoucí císařovny Alžběty Bavorské se traduje jedna příhoda. Jak známo, byla dcerou bavorského vévody Maxmiliána z Bavorska, který rád navštěvoval venkovské zábavy, a dokonce při nich i často hrál na citeru. Mladá Alžběta ho občas doprovázela. Když Maxmilián hrál, ona tančila a...

Výběr arcivévodkyně Žofie

03.03.2017 20:47
Arcivévodkyně Žofie Bavorská, matka císaře Františka Josefa I., měla vždy bystrý úsudek. Ačkoli se její role v abdikaci císaře Ferdinanda I. roku 1848 často přeceňuje, o svých dětech toho věděla mnoho, například dokázala odhadnout, která dívka se jejím synům bude líbit. I Žofie si vedle svého...

Vídeňané o své císařovně

03.03.2017 20:46
Arcivévodkyně Žofie psala často hrdě o své snaše císařovně Alžbětě. Vyzdvihovala především její krásu. Zaznamenala i poznámku vídeňského lidu o její kráse:   „Někdo se ptal, právě když odjížděla (císařovna – pozn. JP), kolik je hodin a onen muž odpověděl, zatímco se díval na hodinky, ‚minuta...

Dámské cercle a večeře u arcivévodkyně Žofie

03.03.2017 20:44
Jak probíhalo tzv. dámské cercle u císařovny Alžběty? Co to vůbec dámské cercle je? A jak naopak vypadala večeře u arcivévodkyně Žofie? O tom nám více řekne ministr obchodu Albert Schäffle, který se účastnil obého:   „S císařovnou Alžbětou jsem se setkal jen jednou. Pozvala mě s jedním...

Humanistické písmo

03.03.2017 20:42
Jedni z nejznámějších představitelů habsburského domu, kteří působili jistým způsobem výstředně, byli i císařovna Alžběta a její syn korunní princ Rudolf. Vyjma jejich nonkonformního života je o nich známo, že oba používali v korespondenci velice často a velice rádi latinku, na rozdíl od...

Světová výstava ve Vídni roku 1873

03.03.2017 20:41
V květnu 1873 začala ve Vídni světová výstava, která přilákala mnoho zahraničních hostů. Mnoho z nich dokonce ohlásilo účast jen proto, aby mohli vidět slavnou rakouskou císařovnu. Ta jim toto potěšení však nedopřála a dala přednost soukromé cestě do Uher.   Mezi nejvýznamnější...

Strasti doktora Falka

03.03.2017 20:40
Vídeňané dlouhodobě neměli příliš v lásce cokoli, co připomínalo vzpurné Maďary. Na to měl přijít i dr. Falk, šéfredaktor listu Pester Lloyd, který učil Alžbětu "Sisi" Bavorskou maďarštině. Jeho výuk sice probíhala neformálním způsobem, nicméně nezůstala vídeňkému dvoru utajena. Jednou z mnoha...

Šťastná znamení

03.03.2017 20:39
Narození budoucí rakouské císařovny Alžběty bylo opravdu kuriózní. Malá holčička se totiž narodila v neděli („nedělňátko“) 24. prosince 1837 („vánoční dítě“) a už při narození měla dva malé zoubky, což tehdy znamenalo, že jde o opravdu požehnané dítě.   Literatura: BESTENREINEROVÁ,...

Náchylnost na teplo

03.03.2017 20:38
Zdravotní kondice rakouské císařovny Alžběty byla rozdílná. Stejně jako její nevyzpytatelná povaha se měnila i náchylnost na teplo. Na začátku 60. let 19. století byla Sisi tak přecitlivělá vůči chladu, že si v Hofburgu, konkrétně do nového bytu v Amáliině traktu, nechala do všech pokojů...