V této složce naleznete originální přepis jednotlivých ústav, případně i jejich návrhů a úprav, které vznikaly postupně od roku 1848. Jelikož tyto ústavy často provázely i dokumenty, které oznamovaly jejich vznik, zánik či nahrazení jinou ústavou či dokumentem, zahrnuli jsme je i do této složky.

 

Můžete si tedy přečíst tyto originální dokumenty:

 • Vyhlášení ústavnosti v rakouské monarchii z 15. března 1848
 • Kabinetní list rakouského císaře Ferdinanda I. z 8. dubna 1848
 • Pillersdorfova ústava rakouské říše z 25. dubna 1848
 • Zákon o zrušení poddanství ze 7. září 1848
 • Návrh rakouské ústavy, zpracovaný ústavním výborem říšského sněmu v Kroměříži ze 4. března 1849
 • Císařský manifest o rozpuštění říšského sněmu ze 4. března 1849
 • Stadionova ústava rakouské říše ze 4. března 1849
 • Silvestrovské patenty z 31. prosince 1851
 • Říjnový diplom z 20. října 1860
 • Schmerlingova ústava rakouské říše z 26. února 1861
 • Prosincová ústava rakouské říše z 21. prosince 1867
 • Fundamentální články z 10. října 1871
 • Punktace z 19. ledna 1890
 • Reforma volebního řádo do moravského sněmu (tzv. Moravský pakt) z 16. listopadu 1905
 • Anenské patenty z 26. července 1913
 • Manifest císaře Karla I. z 16. října 1918

Ústavy a jim podobné dokumenty

4. 3. 1849 - Císařský manifest o rozpuštění říšského sněmu v Kroměříži

14.11.2016 11:13
            My František Josef První, z Boží milosti císař Rakouský, král Uherský a Český atd.             Když téměř před rokem nejjasnější Náš Pan předchůdce v panování, Císař Ferdinand První, obecné...

4. 3. 1849 - Návrh rakouské ústavy, zpracovaný ústavním výborem říšského sněmu v Kroměříži

03.11.2016 22:39
NÁVRH LISTINY...

7. 9. 1848 - Zákon o zrušení poddanství

12.10.2016 21:35
My Ferdinand První, konstituční císař rakouský, král uherský a český toho jména Páty, král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský, haličský, lodomerský a ilyrský atd. jsme na návrh naší ministerské rady a v dohodě s ústavodárným říšským sněmem rozhodli a...

25. 4. 1848 - Pillersdorfova ústava

18.04.2016 16:09
ÚSTAVNÍ LISTINA RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ I. Ustanovení všeobecná § 1/      Všecky k Rakouskému císařství příslušící země činí nerozdělitelnou konstituční monarchii. § 2/      Toto zřízení potahuje (vztahuje) se na následující země císařství: na...

8. 4. 1848 - Kabinetní list rakouského císaře Ferdinanda I.

26.02.2016 18:06
            Milý Pane z Pillersdorffů!             Abych dal Svým věrným Pražanům opětný důkaz Svého upřímného a otcovského o zem smýšlení a Své péče o blaho království Českého, ukládám vám, abyste vyslancům...
<< 1 | 2 | 3 >>