V této složce naleznete originální přepis jednotlivých ústav, případně i jejich návrhů a úprav, které vznikaly postupně od roku 1848. Jelikož tyto ústavy často provázely i dokumenty, které oznamovaly jejich vznik, zánik či nahrazení jinou ústavou či dokumentem, zahrnuli jsme je i do této složky.

 

Můžete si tedy přečíst tyto originální dokumenty:

 • Vyhlášení ústavnosti v rakouské monarchii z 15. března 1848
 • Kabinetní list rakouského císaře Ferdinanda I. z 8. dubna 1848
 • Pillersdorfova ústava rakouské říše z 25. dubna 1848
 • Zákon o zrušení poddanství ze 7. září 1848
 • Návrh rakouské ústavy, zpracovaný ústavním výborem říšského sněmu v Kroměříži ze 4. března 1849
 • Císařský manifest o rozpuštění říšského sněmu ze 4. března 1849
 • Stadionova ústava rakouské říše ze 4. března 1849
 • Silvestrovské patenty z 31. prosince 1851
 • Říjnový diplom z 20. října 1860
 • Schmerlingova ústava rakouské říše z 26. února 1861
 • Prosincová ústava rakouské říše z 21. prosince 1867
 • Fundamentální články z 10. října 1871
 • Punktace z 19. ledna 1890
 • Reforma volebního řádo do moravského sněmu (tzv. Moravský pakt) z 16. listopadu 1905
 • Anenské patenty z 26. července 1913
 • Manifest císaře Karla I. z 16. října 1918

Ústavy a jim podobné dokumenty

15. 3. 1848 - Vyhlášení ústavnosti v rakouské monarchii

11.02.2016 21:41
            My Ferdinand První, z Boží milosti císař Rakouský, král Uherský a Český, toho jména Páty, atd., dali jsme taková ustanovení, jaké jsme k vyplnění žádosti Našich věrných národů zapotřebí...
<< 1 | 2 | 3