V této složce naleznete originální přepis jednotlivých ústav, případně i jejich návrhů a úprav, které vznikaly postupně od roku 1848. Jelikož tyto ústavy často provázely i dokumenty, které oznamovaly jejich vznik, zánik či nahrazení jinou ústavou či dokumentem, zahrnuli jsme je i do této složky.

 

Můžete si tedy přečíst tyto originální dokumenty:

 • Vyhlášení ústavnosti v rakouské monarchii z 15. března 1848
 • Kabinetní list rakouského císaře Ferdinanda I. z 8. dubna 1848
 • Pillersdorfova ústava rakouské říše z 25. dubna 1848
 • Zákon o zrušení poddanství ze 7. září 1848
 • Návrh rakouské ústavy, zpracovaný ústavním výborem říšského sněmu v Kroměříži ze 4. března 1849
 • Císařský manifest o rozpuštění říšského sněmu ze 4. března 1849
 • Stadionova ústava rakouské říše ze 4. března 1849
 • Silvestrovské patenty z 31. prosince 1851
 • Říjnový diplom z 20. října 1860
 • Schmerlingova ústava rakouské říše z 26. února 1861
 • Prosincová ústava rakouské říše z 21. prosince 1867
 • Fundamentální články z 10. října 1871
 • Punktace z 19. ledna 1890
 • Reforma volebního řádo do moravského sněmu (tzv. Moravský pakt) z 16. listopadu 1905
 • Anenské patenty z 26. července 1913
 • Manifest císaře Karla I. z 16. října 1918

Ústavy a jim podobné dokumenty

6. 1. 1918 - Deklarace generálního sněmu českých poslanců - tzv. Tříkrálová deklarace

31.01.2018 20:52
                Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala bezměrných obětí na životech i statcích národů, dějí se prvé pokusy o mír. My čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena celé řady svých členů...

21. 12. 1867 - Prosincová ústava rakouské části říše

28.12.2017 12:08
ZÁKON O ŘÍŠSKÉM ZASTUPITELSTVU S přivolením obojí sněmovny rady říšské vidí se Mi změniti základní zákon o zastupitelstvu říšském, daný dne 26. února 1861, kterýž zní takto:   §   1/    Ku společnému zastupování království Českého, Dalmatského, Haličského, a...

20. 10. 1860 - Říjnový diplom

21.11.2017 14:55
CÍSAŘSKÝ MANIFEST K MÝM NÁRODŮM!             Když jsem nastoupil na trůn Mých předkův, bylo mocnářství silnými bouřemi otřásáno.             Po skončení boje Mému citu otcovskému...

31. 12. 1851 - Silvestrovské patenty

02.04.2017 17:34
            (1)             My František Josef První, z Boží milosti císař rakouský, král uherský a český atd.             Následkem Našich nařízení od...

4. 3. 1849 - Stadionova ústava rakouské říše

17.11.2016 22:11
(A) ÚSTAVA   ČÁSTKA I O říši. § 1)      Císařství Rakouské dělají následující země korunní:        Arciknížectví Rakouské nad Enží a pod Enží, vojvodství Salcburské, vojvodství Štýrské, království Illirské, ježto se skládá:...
1 | 2 | 3 >>