Literatura

 

Georg Marcus, Causa Mayerling: život a smrt Mary Vetserové s novými poznatky a expertizami po vyloupení hrobu, n. Naše vojsko, Praha 2012, 143 s.

 

Sigrid-Maria Grössingová, Korunní princ Rudolf: volnomyšlenkář – svůdník – psychopat, n. Ikar, Praha 2003, 246 s.

 

Marie Louise von Wallersee-Larisch, Láska a krev: skandál kolem Mayerlingu, n. Grafoprint-Neubert, Praha 1993, 158 s.

 

Camillo Schaefer, Mayerling: záhada smrti korunního prince Rudolfa, n. Brána, Praha 1999, 190 s.

 

Marie Louise von Wallersee-Larisch, Moje minulost, n. Na Královských Vinohradech, Praha 1919, 181 s.

 

Friedrich Weissensteiner, Osudové ženy korunního prince Rudolfa: od císařovny Alžběty k Mary Vetserové, n. Brána, Praha 2007, 156 s.

 

Marie Louise von Wallersee-Larisch, Paměti důvěrnice císařovny Alžběty: pravda o císaři Františku Josefovi, Schrattové, císařovně Alžbětě, Andrassym, korunním princi Rudolfovi, Vetserové, n. Víkend, Líbeznice 2014, 207 s.

 

Brigitte Hamannová, Rudolf Habsburský: princ rebel, n. Ikar, Praha 2006, 541 s.

 

Poznámka: I přesto, že se neustále snažíme doplňovat články, především bibliografii, vždy podle nejnověji vydaných publikací, není v našich silách čerpat ze všech zde uvedených knih. U daného článku je vždy uvedena použitá literatura. Knihy zde uvedené mají čtenáři rozšířit obzory o daném tématu. Děkujeme za pochopení.