Historické perličky

Mladí neřádi

24.01.2018 20:04
Když byl korunní princ Rudolf se svými bratranci, bylo vždy o zábavu postaráno. Na jaře roku 1883 byla Rudolfova žena v Laxenburgu, zatímco Rudolf musel být se svým plukem v Praze. Aby se trochu rozptýlil, dorazili do Prahy také arcivévodové František Ferdinand, Jan Salvátor a Fridrich....

Indukční či injekční?

14.01.2018 13:35
Korunní princ Rudolf byl vědomostně na vysoké úrovni. Zvláště jeho zájem o technický pokrok budí úžas, především ve srovnání s ostatními panovníky tehdejší doby. Rudolf dokonce zaznamenal příhodu, kdy prováděl španělského krále Alfonsa XII. Výstavou elektřiny, která se uskutečnila ve vídeňské...

Skolení bílého jelena

03.03.2017 22:34
Podle staré lovecké pověsti znamená skolení bílého jelena brzkou smrt. Smrt bílého jelena je nejčastěji spojována s Františkem Ferdinandem d’Este, který jej údajně skolil na svém zámku Konopišti těsně před tím, než odjel do Bosny a Hercegoviny, tedy v červnu 1914. Tato pověst je však poměrně...

Humanistické písmo

03.03.2017 22:23
Jedni z nejznámějších představitelů habsburského domu, kteří působili jistým způsobem výstředně, byli i císařovna Alžběta a její syn korunní princ Rudolf. Vyjma jejich nonkonformního života je o nich známo, že oba používali v korespondenci velice často a velice rádi latinku, na rozdíl od...

Kočár

03.03.2017 22:14
Poté, co se z manželského života korunního prince Rudolfa a korunní princezny Stefanie stalo spíše přežívání, než harmonické souznění, trávil Rudolf mnoho času se svou milenkou Mici Casparovou. Tato mladá a půvabná dívka se stala jeho „družkou“ celé dva roky před smrtí. Stefanie ji však...

Zastřelená husa

03.03.2017 22:13
Na zámku Konopiště se vždy scházelo mnoho lovců, neboť zdejší lesy byly vyhlášeny. Ještě v době, kdy tento zámek patřil Lobkovicům, ho navštívil korunní princ Rudolf. Při lovu Rudolf zastřelil na rybníčku jednomu sedlákovi husu. Problém vyřešila jedna zlatka, která byla poškozenému vyplacena....

Zkušenosti s penězi

03.03.2017 22:13
K osmým narozeninám korunního prince Rudolfa měl jeho otec císař František Josef I. kromě jiného i jeden speciální dárek. Rudolf měl od nynějška dostávat každý měsíc kapesné 15 zlatých, se kterými mohl nakládat, jak se mu zlíbí. Jedinou podmínkou bylo, že každý měsíc bude provádět zúčtování...

Vánoce roku 1861

03.03.2017 22:12
Že císař František Josef I. dokázal upustit od svých povinností, když si to jeho maličký syn korunní princ Rudolf přál ukazují Vánoce a Štědrý večer roku 1861. Tehdy dostal tříletý korunní princ k Vánocům kromě jiného i vojenskou uniformu, kterou si Rudolf mohl obléknout na svatého Štěpána,...

Narozeninový dar pro korunního prince

03.03.2017 22:11
Dědeček a babička korunního prince Rudolfa, tedy arcivévoda Karel František a arcivévodkyně Žofie, v podstatě vychovávali, neboť společně s císařem určovali, jací vychovatelé budou malému princi přiděleni. Nicméně i oni se podíleli na výchově, což bylo znát například o narozeninách. Když...

Anagram

03.03.2017 22:10
Narozením korunního prince Rudolfa (21. srpna 1858) znamenalo pro mnohé pocit naděje, že dojde v Rakousku ke změnám. Maďaři dokonce vytvořili z Rudolfova jména anagram – fordul, tedy mění se to.   Literatura: HAMANNOVÁ, B. Rudolf Habsburský: princ rebel. Praha 2006. 18 s.