Zakázaná láska u císařského dvora - Erika Bestenreiner

Zakázaná láska u císařského dvora - Erika Bestenreiner

Nakladatelské údaje: Líbeznice: Víkend, 2012

Rozsah: 303 s.

Anotace:

Láska rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda ke krásné dvorní dámě českého původu hraběnce Žofii Chotkové vyvolala u vídeňského dvora na přelomu 19. a 20. století bouři pohoršení. Avšak navzdory všem proroctvím patřilo jejich manželství k nejšťastnějším v celém císařství - do té doby, než se dvojice v Sarajevu roku 1914 stala obětí atentátu, který zpečetil zánik habsburské monarchie. Osudy následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda a jeho manželky hraběnky Žofie Chotkové se skládají v romantické drama, jež svými následky změnilo Evropu, a zároveň úzce souvisí s českými zeměmi. Dosud neznámé podrobnosti o životě svérázného arcivévody a dvorní dámy, kteří si museli svou lásku tvrdě vybojovat, leccos pro ni obětovat i strpět ponižování a intriky u císařského dvora, zasadila autorka do kontextu mezinárodních dějin politicky vypjatého období. Tragický osobní příběh přechází v tragédii světových rozměrů. Bezmála sto let již uplynulo od násilné smrti manželů, v povědomí veřejnosti však vůči nim stále přetrvávají některé staré předsudky. Erika Bestenreiner je konfrontuje se skutečností a historickými prameny.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Nádherné vyprávění zakázané lásky Františka Ferdinanda s nerovnorodou Žofií Chotkovou. Kniha samozřejmě zobrazuje i širší okolnosti (např. mládí arcivévody či mládí Žofie), ale vždy jen stručně. Přeci jenom, jde o jejich vztah, a ten autorka popisuje velice podrobně. Autorka zvolila zajímavou formu vyprávění, kdy velice často přeskakuje od jedné události ke druhé. Kupodivu to čtenáře ještě více připoutá. Na druhou stranu se těžko můžeme zaměřit jen na život arcivévody či Žofie samostatně - je to prakticky nemožné jej vyselektovat. Kromě popisování vztahu tohoto páru se autorka také zaměřuje na zobrazování široké nevole na vídeňském dvoře. Různé nadávky, narážky, zlomyslnosti museli manželé snášet každý den. O poslední etapě jejich života - tedy o cestě do Sarajeva - se autorka také velice rozepsala. Nechybí detailní popis slavnostního průjezdu v Sarajevu a také událostí, které bezprostředně následovaly - pohřeb, válka, potomci. Jednoznačně knihu doporučujeme k přečtení, při pracování na životopisu se však používá poměrně těžce.