Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918 - Jiří Rak

Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918 - Jiří Rak

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2013

Rozsah: 424 s.

Anotace:

Kniha významného historika Jiřího Raka mapuje vývoj českého vztahu k habsburské dynastii a ukazuje, že dlouhou dobu šlo o poměr loajální. I autoři zvučných jmen z časů národního obrození (Palacký, Tyl, Havlíček a další) psali díla oslavující císaře a zvláště za dlouhé vlády Františka Josefa I. lze hovořit o českém kultu panovníka. Text, psaný velmi živou a poutavou formou, je proložen množstvím dobových citátů, které – byť někdy působí až úsměvně – výše zmíněnou úctu dokládají. Ojedinělost publikace podtrhuje bohatý obrazový materiál, který mimo jiné dokumentuje oblíbenost císaře na četných předmětech denní potřeby. Stručně řečeno: úkolem nové knihy je vrátit habsburským panovníkům jejich místo v českých dějinách.
„Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem,“ zpívaly celé generace našich předků a slavná melodie Josefa Haydna se stala jedním ze symbolů habsburské monarchie, a tedy i českých zemí, které byly její neodmyslitelnou součástí. Devatenácté století je u nás dobou prudkého vzestupu národní emancipace. Na konci napoleonských válek byli Češi zanikajícím etnikem, v jehož budoucnost téměř nikdo nevěřil, a na počátku první světové války zde již byl vyspělý moderní národ s rozvinutou sociální strukturou, vlastní ekonomikou a bohatou kulturou. Tohoto i v evropském měřítku ojedinělého úspěchu Češi dosáhli za vlády habsburských císařů, kteří se však po 28. říjnu 1918 stali předmětem útoků a po několik desetiletí byli představováni jako úhlavní nepřátelé českých národních snah.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

V naší paměti jediná samostatná kniha historika Jiřího Raka, na které si však autor dal hodně záležet. Na 400 stranách nám předkládá vztah Čechů k habsbursko-lotrinské dynastii od roku 1804 až do rozpadu monarchie v roce 1918. Celé dlouhé 19. století pojal autor dosti rozsáhle, ačkoli se převážně věnuje politickým dějinám se zaměřením na vztah k císařům. Někomu možná bude chybět ten širší rozhled a mapování hospodářských či sociálních dějin a událostí, někdo si dokonce může klást otázku, zda přináší kniha v této oblasti ještě něco nového, každopádně můžeme říci, že zahrnutím širších dějin by kniha nabyla do neskutečných rozměrů a ano, přináší i nové dosud nepoznané. Každý milovník 19. století v knize určitě nalezne svoji zálibu. My jsme byli překvapeni podáním panovníkova (císaře Františka Josefa I.) reskriptu a příslibu korunovace roku 1871. Autor zde poukazuje na to, že splnění české korunovace a tedy i udělení jakési samostatnosti českého království by bylo jasným absolutistickým krokem panovníka, a to proti demokratickým zásadám říšské rady. Císař František Josef I. by se nechal korunovat na českého krále, pokud by korunovaci schválila říšská rada, což se samozřejmě českým poslancům nedařilo prosadit. Tento pohled je v literatuře poměrně neznámý, a proto velice zajímavý. Další charakteristickým rysem publikace je množství publikovaných článků. Zde si dovolíme tvrdit, že kvantum článků, které jsou povětšinou podávány v celém znění místy překračovalo rámec snesitelnosti, protože loajálních básní a článků bylo zbytečně příliš. Na druhou stranu i tento typ textu je důležité čtenáři podat, a proto oceňujeme autorovu odvahu nebát se zveřejnit třeba celý manifest k vyhlášení války Mým národům. Stručně tedy, pokud chcete mít v rukou knihu, která vám ukáže věrnost a loajálnost českého lidu k císaři a definitivně vás zbaví té roušky nevědomosti o utlačování českého národa za vlády Habsburků, doporučujeme si přečíst právě tuto.