Vše o Habsburcích - Karl Vocelka

Vše o Habsburcích - Karl Vocelka

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar 2016

Rozsah: 174 s.

Anotace:

Ve kterých zemích světa Habsburkové vládli? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském kongresu jen tancovalo? Které ženy z habsburského rodu sehrály významnou politickou roli? Jak je to s mýtem o císaři Františku Josefovi I. a jeho choti Alžbětě zvané Sisi? Autor nás znalecky a napínavě provází pestrými dějinami habsburského rodu od jejich počátku až do současnosti. Vše podstatné v jednom svazku!

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Tato novinka, která vyšla v tomto roce (2016) v sobě skrývá určité kouzlo. Do útlé, sotva 170listé knihy byste to neřekli, ale naleznete v ní mnoho informací, které jinde nenajdete. Často si budete klást otázku: A to se dozvídám až teď, v roce 2016? A opravdu, o spoustě základních informací - tituly Habsburků, jejich původ, výchova, genealogie, místa posledního odpočinku… - se dočtete až nyní právě v této publikaci Karla Vocelky. Nechybí samozřejmě ani podrobný historický vývoj Habsburků, u něhož se také věnuje španělské linii. Knize není prakticky co vytknout, možná jen dvě věci. Jednak se kniha mnohdy věnuje více španělské linii na úkor té rakouské, jednak je historický vývoj až příliš rozsáhlý a zabírá tak prostor zajímavějším a objevnějším věcem. Nicméně to všechno je logické, neboť kniha se věnuje celému rodu a k celému rodu patří jednoznačně i množství panovníků na mnoha trůnech nejen evropských zemí. Samozřejmě musíme přiznat, že 19. století či současnosti se kniha věnuje často až okrajově, ale nikdo netvrdí, že si nic nepřečtete o císaři Františku Josefu I. či současných Habsburcích. Vezmeme-li samotné rozdělení knihy, zvolil autor asi ten nejpřehlednější způsob. Celá kniha je rozdělena na velké kapitoly, menší (většinou 2-3 strany dlouhé) podkapitoly, u kterých je vždy krátký úvod k následujícímu tématu. Kniha se opravdu čte velice dobře, neboť i autorův jazyk (vzhledem k jeho rozsáhlým zkušenostem) je opravdu vybroušen do nejmenších detailů. Zajímavé je zjištění, že autor je v mnoha případech k Habsburkům velice kritický a jeho názor je často až neotřele rázný. Nicméně u ožehavých témat si dává větší pozor, aby neopakoval zaběhlá klišé (např. panování rakouského císaře Ferdinanda I.) a pokud je to možné, snaží se být velice korektní a neosobní. V případě již zmíněného rakouského císaře Ferdinanda I. to určitě český čtenář ocení, neboť autor opatrně přiznává, že se nejednalo o dobrého, nýbrž, což je určitě změna k lepším názorům, o průměrného panovníka. S takovýmto názorem už může souhlasit jak odpůrce, tak i příznivce tohoto vladaře. Knihu tak směle můžeme doporučit jako první, se kterou byste měli přijít do styku, chcete-li se více zajímat o tento rod.