Spiklenci proti Jeho Veličenstvu: historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách - Jiří Pernes

Spiklenci proti Jeho Veličenstvu: historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Brno: Barrister & Principal, 2002

Rozsah: 337 s.

Anotace:

Kniha zpracovává na základě studia archivních materiálů a dobového tisku historii hnutí tzv. Omladiny v Čechách v 80. a 90. letech 19. století. V této bouřlivé době, kdy se formovala podoba novodobého českého národa, zachvátily Prahu a celé Čechy spontánní protestní akce pokrokové mládeže proti Vídni a zejména proti císaři Františku Josefovi I. Vláda na tyto projevy nespokojenosti reagovala masovým zatýkáním a vyhlášením výjimečného stavu nad Prahou v roce 1893 a následným velkým soudním procesem, v jehož důsledku ve vězení skončily později tak významné osobnosti české politiky a kultury, jako byli Alois Rašín, Stanislav K. Neumann, Karel S. Sokol a další. Dramatické události v Praze jsou zasazeny do rámce širších souvislostí politického a společenského vývoje v zemi: čtenáři se dozvědí podrobnosti o průběhu Zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891, o bombovém útoku na vlak císaře Františka Josefa I., setkají se zde však také s tak bizarní postavou pražského života jako byl Rudolf Mrva alias Rigoletto Toskánský, údajný konfident c. a k. tajné policie, a najdou podrobnosti o jeho vraždě.

Kniha vyšla poprvé v roce 1988 a byla vyznamenána Cenou Mladé fronty.

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Dlouho jsme se rozmýšleli, zda udělit takto vysoké hodnocení, ale nakonec musíme konstatovat, že přečíst si tuto knihu od Jiřího Pernese je opravdový požitek a že jí odpustíme i pár nedostatků především na začátku knihy. Ano, jedná se především o první kapitolu, která slouží jako jakýsi úvod do doby, o které bude kniha pojednávat. Zde se autor nechal unést a píše zde o událostech, o kterých dnes víme, že nejsou pravdivé, či jsou opravdu snadno zpochybnitelné. Jedná se hlavně o otřepané fráze, které historici průběžně opouštějí – v úvodní kapitole se mluví o hloupém císaři Ferdinandovi I., o špatné tchyni Žofii či o předurčené nevěstě Heleně pro císaře Františka Josefa I. a jeho vzdor proti tomuto výběru. Tyto události v první kapitole jsou dnes postupně na ústupu, neboť mnoha autory a historiky jsou postupně vyvracovány. Nicméně pokud pomineme tuto první kapitolu, máme před sebou jedinečné dílo k problematice, která není nikde jinde zpracovaná. Problematika tzv. Omladiny a především pak proces s jejími představiteli (byť je tento název zcela zcestný) je pro utváření radikálního názoru na Rakousko-Uhersko zcela zásadní, neboť právě v 90. letech, kdy se dostává k moci Národní strana svobodomyslná (alias mladočeši), se utváří i skupina pokrokářů, která vyniká jednak svým radikalismem, jednak osobnostmi, které budou později hrát významnou úlohu v nově vzniklém Československu. Autor však nepojednává pouze o tomto problému. Jelikož vznikalo toto hnutí v průběhu 80. let, bylo potřeba také vymezit události před procesem s tzv. Omladinou. Dočteme se tak také o vzniku české univerzity v Praze, o Akademickém čtenářském spolku, o Všeobecné zemské jubilejní výstavě roku 1891 či také neslavně proslulých císařských narozeninách roku 1893. Kniha je neuvěřitelně čtivá a něco přes 300 stran textu, který je téměř pravidelně rozdělen na kapitoly o délce cca 20 stran, vám opravdu rychle uteče. Umění Jiřího Pernese napsat poutavou historickou knihu zase jednou ukázalo, že tento autor již patří mezi ostřílené spisovatele. Nám tedy nezbývá nic jiného, než knihu s téměř čistým srdcem (menší odkaz na první kapitolku) knihu doporučit každému čtenáři.