Sissi - Martin Schäfer

Sissi - Martin Schäfer

Nakladatelské údaje: Praha: Mladá fronta, 1993

Rozsah: 148 s.

Anotace:

Schäferova "SISSI" nabízí čtenáři poutavé vylíčení životních osudů rakouské císařovny a uherské královny Alžběty (1837 až 1898), manželky Františka Josefa I. Na rozdíl od dlouhé řady dosavadních knižních nebo filmových zpracování (a od minulého roku dokonce úspěšného muzikálu), které ji idealizují do podoby sladké romantické Sissi - "klenotu" habsburského domu a miláčka ve všech končinách monarchie (vzpomeňme jen na nedávno uvedený barvotiskový televizní seriál), se autor pokouší o objektivnější obraz její složité osobnosti. Představuje ji jako jednu z nejvyhlášenějších krásek na evropských trůnech 19. století, ale zároveň i jako ženu, jejíž život byl poznamenán nešťastným manželstvím a mnoha osobními tragediemi, které prohlubovaly její osamělost, podivínství a stále větší pohroužení do vlastního světa. Na jedné straně jako vzdělanou a sebevědomou dámu velkého světa, nadanou zbystřenou vnímavostí a citovostí, projevující se v jejích básních. Na druhé straně jako císařovnu "proti své vůli", netající se - k velkému pohoršéní dvora - svou nechutí k oficialitám a konvencím, neschopnou se přizpůsobit, odmítající "vládnout" a unikající před odpovědností. Tragický a nesmyslný konec jako by korunoval neradostný život, plný neklidu, vzpour a úniků. Snad proto se i po stu letech stále vracíme k peripetiím jejího hluboce lidského osudu moderní ženy, která se narodila do nesprávné doby a marně usilovala ve svém postavení o nezávislost a štěstí.

 

Martin Schäfer je germanista a erudovaný znalec dějin umění. Předmětem jeho hlavního zájmu jsou dějiny bavorské wittelsbašské dynastie, o čemž svědčí vydaný životopis bavorského krále Maxmiliána II. a četné studie.

Hodnocení:

6/10

Komentář k hodnocení:

Tato kniha není vůbec špatná a v 90. letech 20. století by si jistě (a určitě tomu tak bylo) našla mnoho svých čtenářů a příznivců. Bohužel doba pokročila a mnoho názorů a v podstatě i mnoho uvedeného textu je již překonáno novějšími publikacemi. O tom do jisté míry svědčí i skutečnost, že tato kniha nebyla nijak aktualizována novějším vydáním. Ani přílišné hodnocení postojů rakouské císařovny či okolností bezprostředně s ní související nejsou vždy vhodné. Kniha se tak sama degraduje o pár stupínků níže, než by ve skutečnosti měla být.

 

Další recenze na: erzsebet-kiralyne.blog.cz/0809/sissi