Rudolf Habsburský: princ rebel - Brigitte Hamannová

Rudolf Habsburský: princ rebel - Brigitte Hamannová

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2006

Rozsah: 541 s.

Anotace:

Řada publikací líčí Rudolfa Habsburského (1858-1889), syna císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty, jako poněkud zdegenerovaného aristokrata, kterého charakterizují náruče hereček, obskurní šantány, alkohol a drogy a jehož tragický skon provázejí nejroztodivnější pověsti. Brigitte Hamannová však korunního prince vykresluje především jako člověka, který péčí učitelů, předních evropských vzdělanců a díky své touze po vzdělání a úctou k vědění získal v dospívání nejen mimořádné znalosti, ale osvojil si i životní postoje, jež se v průběhu času příliš neměnily. Vyhraněná světonázorová stanoviska, jež Rudolf rozvíjel ve studentských pracích a až do posledních dnů v množství novinových (ovšemže anonymních) článků, v jiných publikacích, osobními kontakty i různými prohlášeními, představují následníka habsburského trůnu, tradičně konzervativního a klerikálního, ve značně překvapivém světle. Zaujetí pro liberální uspořádání společnosti, svobodu, lidská práva, humanitu a pokrok a s tím související odpor k nevzdělané aristokracii, nacionálním projevům, ke klerikalismu a antisemitismu Rudolfa sblížily s představiteli měšťanské - často židovské - inteligence a neodvratně ho vzdálily od císařského dvora. Byl bez politického vlivu i oficiálních informací, a přece se houževnatě angažoval pro mnohonárodnostní rakousko-uherskou monarchii, jejíž další existenci spatřoval v odmítnutí militaristického Německa a ve spojenectví s Francií a Ruskem. Nereálnost následníkových cílů, nenaplněný soukromý život, nemoc a jistě i přemíra šampaňského s koňakem a morfium nakonec vedly k devastaci kdysi tak zářivé osobnosti. V loveckém zámečku Mayerling však nezazněl jen jeden výstřel. Rudolf vzal s sebou na smrt i sedmnáctiletou milující Mary Vetserovou...

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Zatím nejlépe zpracovaný životopis korunního prince Rudolfa, který můžete na českém trhu nalézt. Brigitte Hamannová patří mezi nejlepší autorky na toto téma, takže takovéto vysoké hodnocení nijak nepřekvapí. Zajímavé ovšem je, že dílo o Rudolfovi Habsburském patří k její prvotině, jak se zmiňuje v úvodu knihy. Dílo je tak úspěšné, že se pravidelně aktualizuje, nicméně zamrzí několik skutečností. Ačkoli je kniha aktualizovaná, nejsou zde informace, které byly zjištěny po vykradení hrobu Mary Vetserové roku 1992. Dále trochu zamrzí, že autorka odsoudila manželský život Rudolfa se Stefanií, ačkoli je zřejmé, že na počátku jejich vztahu vládla harmonie a soulad. Dále je zřejmé, že kniha v některých ožehavých situacích konstatuje fakta poněkud suše, např. jedná-li se o Rudolfův stav po požití velkého množství alkoholu a morfia. V některých případech také chyběl i český překlad, pokud se např. jednalo o užívanou frázi.

Hlavními pozitivy této knihy, nepočítáme-li skvělý odborný přístup autorky, je množství dokumentů, které jsou v knize cele či částečně citovány. Především novinových článků a dopisů je zde nespočet. Zdůraznili bychom i tematické řazení knihy, které ale postrádá chronologickou linii. Zde bychom se zmínili hlavně o předposlední kapitole, kde je Rudolfův život popsán detailně den po dni.

Jednoznačně však lze tuto biografii doporučit díky její čtivosti, neútočnosti a jejím hojným zdrojům.

 

Další recenze na: erzsebet-kiralyne.blog.cz/0903/rudolf-habsbursky-princ-rebel