Poslední léta císařovny Alžběty: vzpomínky dvorní dámy - Irma Sztárayová

Poslední léta císařovny Alžběty: vzpomínky dvorní dámy - Irma Sztárayová

Nakladatelské údaje: Praha: Brána, 2005

Rozsah: 138 s.

Anotace:

Po sebevraždě jediného syna Rudolfa v Mayerlingu 30. ledna 1889 se císařovna stáhla již zcela ze života u dvora ve Vídni a cestovala inkognito, osamělá a trudnomyslná, křížem krážem Evropou. Více než čtyři roky ji na cestách do Monaka, Mnichova, na Korfu, Gibraltar či k Ženevskému jezeru doprovázela její poslední dvorní dáma a společnice, hraběnka Irma Sztárayová, v jejímž náručí také Alžběta po atentátu v Ženevě 10. září 1898 zemřela. Na sklonku života sepsala hraběnka své vzpomínky na císařovnu, na společné cesty, na atentát a Alžbětinu smrt. Tak vznikla strhující knížka – autentické vyprávění očitého svědka posledních let života proslulé Sisi.

Hodnocení:

6/10

Komentář k hodnocení:

Paměti osoby, která přišla do styku či přímo byla v pravidelném kontaktu s významnou osobou, se těžko hodnotí. Už jen samotná zainteresovanost dané osoby, která chce popisovanou osobu očernit či ukázat ji v nejsvětlejších odlescích, je kámen úrazu tohoto díla (alespoň z pohledu historického). Dílo od Irmy Sztárayové Poslední léta císařovny Alžběty: vzpomínky dvorní dámy patří do druhé skupiny. Autorka čerpala z dopisů, které psala domů, když sloužila císařovně. Tyto dopisy a paměť samotné autorky jsou pro tuto knihu stěžejní, dokonce natolik, že vše ostatní jde stranou. Potenciál dvorní dámy, která může zobrazit císařovnu Alžbětu ve skutečném světle, však zůstává nevyužit, neboť snaha císařovnu co nejvíce vyzdvihnout je v tomto díle zřejmá na první pohled. Ne že by se kniha dopouštěla vědomě nějakých omylů, nicméně citovost a expresivita, především myšlenek, dojmů a citů císařovny, jsou zde na prvním místě. Poté následuje suchý výčet činností či cestování z místa na místo. Někde v hloubi tohoto díla tak můžeme najít pár zajímavostí, ze kterých se dá něco o císařovnině životě vyvodit, ale to je opravdu minimum, dokonce takové, že s tím ani autorka nepočítala. Je to škoda, nicméně nelze toto dílo potopit tím, že nevyhovuje dnešním měřítkům. Co se týče dělení, tak je kniha rozčleněna na roky, po jejichž dobu byla Irma Sztárayová dvorní dámou císařovny. Těžkopádnost způsobuje, kromě složitějšího jazyka, který se vyžívá v rozvětvených frázích a myšlenkových pochodech, i právě toto dělení, neboť je text v jednotlivých rocích poměrně rozsáhlý. Snad tedy nebudeme až příliš přísní, když řekneme, že si knihu může čtenář bez problémů přečíst i z pouhé zvědavosti, nicméně z ní pravděpodobně nadšený nikdy nebude.

 

Další recenze na erzsebet-kiralyne.blog.cz/0812/posledni-leta-cisarovny-alzbety-vzpominky-dvorni-damy