Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu - Jiří Pernes

Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Brno: Barrister & Principal, 2010

Rozsah: 288 s.

Anotace:

Kniha sleduje životní osudy příslušníků rodu habsbursko-lotrinského, kteří řízením osudu museli v průběhu posledního století bojovat o udržení trůnu zděděného po předcích a o zachování celistvosti rakousko-uherské říše. Závěrečné období vlády císaře Františka Josefa I. tvoří rámec pro vylíčení životního příběhu arcivévody Karla, pozdějšího posledního rakousko-uherského panovníka. Přibližuje jeho zoufalou snahu o ukončení 1.světové války, o reformu monarchie a její odpoutání od Německa. Ukazuje současně, proč Karlovy snahy nebyly úspěšné, postihuje poslední dny existence Rakousko-Uherska, odchod císaře Karla a jeho rodiny do exilu i neúspěšné snahy o obnovení vlády Habsburků v Maďarsku v roce 1921. Kniha Jiřího Pernese Poslední Habsburkové přísně respektuje pravidla seriózní historické práce, současně se čte jedním dechem a neměla by uniknout žádnému zájemci o historii Habsburků.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Pan doc. Pernes píše knihy s neskutečným nadhledem a jakožto odborník, který se opravdu v daném období, tedy posledních Habsburků, vyzná. Kniha se čte velice dobře, protože autor přidává dostatek příhod, které jsou kuriózní, neobvyklé a mnohdy dnes i úsměvné. Mnoho knih na podobné téma se věnuje pouze poslednímu českému králi Karlu I., jeho panování, jeho exilu a také jeho smrti. Tato kniha však jde mnohem dál a sleduje i události, které následovaly po smrti císaře Karla I. S touto knihou se dostaneme hluboko do 2. pol. 20. stol. a je zde také informace zasahující až do 21. století. Tato událost v 21. století je skvěle popsána, opět odborněji, než u jiných publikací. Autor také nepopisuje pouze život posledních Habsburků (Karel, Zita, Otto), ale i širší okolnosti (před 1. světovou válkou, 1. světovou válku, rozpad monarchie, nástup fašismu, 2. světová válka...). Abychom jen nechválili, trochu nás zklamalo, že autor se detailně nerozepisuje o smrti císaře Karla. V novém vydání (2010) navíc nejsou fotky ani obrázky, což může zamrzet. Měkká vazba také není krokem kupředu.