Poslední císař Karel Rakouský - Jean Sévillia

Poslední císař Karel Rakouský - Jean Sévillia

Nakladatelské údaje: Plzeň: Plejáda, 2010

Rozsah: 211 s.

Anotace:

Na podzim 1916, uprostřed světové války, umírá císař František Josef po 68 letech vlády. Novým císařem se stává jeho prasynovec Karel. Mladý, devětadvacetiletý muž má jasný plán: co nejrychleji uzavřít mír a reformovat zkostnatělý stát. Zavádí zcela nový styl vlády, je vní-mavý k sociálním problémům. Všechny jeho snahy však od počátku narážejí na překážky jak na straně protivníků, s nimiž se pokouší vyjednávat, tak na straně spojeneckého (a bojechtivé-ho) Německa. O dva roky později je vše ztraceno: podunajská monarchie se po prohrané válce rozpadá a Karel se musí vzdát moci. Ještě dvakrát se pokusí získat alespoň uherskou korunu; neúspěšně. Nakonec skončí s celou rodinou na ostrově Madeira, víceméně v internaci a takřka bez prostředků. O tři roky později, v pouhých 34 letech, umírá. V roce 2004 ho papež Jan Pavel II. prohlásí za blahoslaveného; zdůrazňuje jeho tragický osud, lásku k míru a spravedl-nosti i jeho pokoru. 
Pro českého čtenáře je na knize přitažlivé především to, že hlavního protagonistu líčí z po-hledu nezainteresované osoby. Francouzskému historikovi jsou lhostejné nacionalistické po-stoje jednotlivých národů monarchie, pouze konstatuje, že existují. O to víc může podtrhnout Karlův způsob myšlení a jeho činy, které nám školní hodiny dějepisu většinou zatajily.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Autorovo publicistické zaměření je v knize znát už od prvních stran publikace. Ta je totiž psána velice pozitivní formou. To čtenáře velice zaujme. Pokud však někdo nemá tohoto panovníka v oblibě, může tento fakt zapůsobit kontraproduktivně. Každopádně variace s časy, kdy autor šikovně skloubí do jednoho úseku výpovědi čas minulý, přítomný i budoucí je přímo fascinující. Chtěli bychom také vyzdvihnout práci překladatelky Jitky Matějů, které se vše povedlo na jedničku. Samozřejmostí jsou obrázky a dobové fotografie uprostřed publikace s poměrně detailním popiskem. Autor však není zcela nezaujatý, protože se velice často zastává císaře Karla. Kniha se však velice příjemně čte.