Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 - Jan Křen

Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 - Jan Křen

Nakladatelské údaje: Praha: Karolinum, 2013

Rozsah: 416 s.

Anotace:

Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké. Z titulu knihy, v české i zahraniční literatuře hojně citovaného, vyplývá, že se neomezuje jen na vzájemné nepřátelství a konflikty, ale zachycuje i soužití obou až překvapivě blízkých a vlastně příbuzných komunit. Kniha, v četných recenzích oceňovaná pro svou objektivitu, se stala jedním z nejúspěšnějších děl české historiografie.

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Chceme-li přijít na to, proč se česká společnost oddělila od podunajské monarchie, je nezbytné znát vývoj českého národa, a především vztah dosud dominantního národa německého s nově vznikajícím národem českým. Tento vztah, který silně zasahuje v podstatě až do poloviny 20. století (ne-li dodnes), je nesmírně složitý, a proto by toto pojetí nemělo být pojímáno z hlediska kusých snah vyrovnávací politiky česko-německé (tedy 1848, 1860, 1870/1871, 1895...). Nelze se zmínit např. o fundamentálních článcích, aniž bychom neznali to, co jim předcházelo a co následovalo. Nejlépe a nejobsáhleji podal tyto vztahy Jan Křen v knize Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. V této knize také autor ukazuje, že dosud pozitivně vnímané snahy o vyrovnání (fundamentální články, moravský pakt) měly své nedostatky, které nebyly malé a bezvýznamné. Dále autor ukazuje i výraznou změnu, ke které došlo již před válkou. Většina českých výdobytků byla postupně potlačována či redukována. 1. světová válka na toto potlačování a tuto redukci jen navázala, ačkoli návaznost byla i dosti aktivizována. Knize bychom vytkli jen drobnosti: trochu zamrzí, že má poměrně hodně překlepů; dále je škoda, že autor často užívá cizí fráze, které nejsou přeloženy. U spojení typu de jure se čtenář setká i v jiných dílech, ale zde je jich velké množství, které už z povědomí čtenáře pravděpodobně vymizely. Nicméně, chcete-li porozumět vztahu Čechů a Němců v 19. století, ale i ve století 20., je potřeba tuto literaturu brát jako základní.