Karel I.: poslední český král - Jan Galandauer

Karel I.: poslední český král - Jan Galandauer

Nakladatelské údaje: Praha; Litomyšl: Paseka, 1998

Rozsah: 352 s.

Anotace:

Postava posledního rakousko-uherského panovníka, císaře a českého krále Karla I. nijak zvlášť nezakotvila v české historické paměti. Karel je ten, který prohrál, ten, jenž ztratil korunu. Z českého hlediska by mohl být Karel považován za Masarykova protihráče. Chtěl zachránit svou říši tím, že ji vyvede z války a reformami usmíří její národy – byl tedy mužem míru a reformy. Neuspěl. Nepodařilo se mu skoncovat s válkou, nepodařilo se mu zachránit a obrodit mnohonárodnostní říši v evropském středu, ztratil trůn, musel odejít do exilu, jeho pokusy o znovunabytí vlády skončily fiaskem. Umřel ve vyhnanství, mlád a poražen. Patří však dějiny jen těm úspěšným, jen vítězům? A ostatně, viděno z odstupu osmdesáti let: kde je ta palma vítězství z roku 1918?

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Monumentální publikace, která by měla být v každé knihovničce toho, kdo se o císaře Karla I. zajímá. Jeden z nejvýznamnějších českých historiků, který se věnuje právě posledním Habsburkům a vzniku Československa, sepsal téměř vše o posledním panovníkovi Habsburské monarchie. Kniha je doplněna fotografiemi a obrázky, které se nacházejí tradičně uprostřed publikace. Čím je tato kniha výjimečná je množství dokumentů, které jsou v podobě citovaných zdrojů v knize obsaženy. Nikde jinde nenajdete tolik citací osob, dokumentů či historiků. Bohužel má tato kniha i jedno velké mínus, které jí tak brání dosáhnout plného počtu bodů. Tím slabým místem je samotný názor Jana Galandauera. Významný historik jistě má co říct k dané problematice, ale přeci jenom některá jeho odsouzení jsou až příliš a jedná se pouze o názor jednoho historika, nikoli vědecké zdůvodnění. Kdyby bylo v knize méně autora, ale více samotného panovníka, neměli bychom co vytknout.