František Josef I. - Otto Urban

František Josef I. - Otto Urban

Nakladatelské údaje: Praha: Argo, 1999

Rozsah: 297 s.

Anotace:

Vynikající biografie předposledního rakouského císaře, jenž svou více než čtyřicetiletou vládou určoval dějiny střední Evropy ve druhé polovině 19. století. Urban se v této knize pokusil vykreslit bohatý portrét tohoto panovníka, jenž před světem skrýval své city a navenek vystupoval jako přísný voják a neúnavný byrokrat, avšak ve svém nitru se musel vyrovnávat s vraždou své manželky, císařovny Sisi, a s tajemnou sebevraždou svého syna, arcivévody Rudolfa.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Velice zdařilý životopis nejznámějšího rakouského císaře. Dobře se čte a na svůj věk (četli jsme první vydání z roku 1991) se jedná o publikaci, která podává informace takovým způsobem a tak přesné, že se k ní můžete kdykoli vrátit. Otto Urban nám předkládá svým nezaměnitelným způsobem člověka, který vládl dlouhých 68 let. Mnozí historikové vystavili tohoto panovníka přísné kritice především za jeho konzervativní způsob vlády a nepřímo ho tak činí zodpovědným za rozpad Habsburské monarchie. Ačkoli autor této publikace do jisté míry dospívá k obdobnému názoru, podává také vysvětlení, proč k tomuto dochází. Mnohokrát si klade otázky, zda bylo možné v dané době, situaci či prostředí jednat jinak. Tyto otázky dělají z tohoto díla dílo zdařilé. Jen občas autor až příliš filozofuje a možná až příliš obšírně se rozepisuje o určitých pojmech, které mohly být vynechány. Dosti kriticky popisuje i císařovnu Alžbětu, především pak její psychické stavy v pozdějších letech. Nicméně pokud budete chtít mít v ruce dobrý životopis císaře Františka Josefa I., touto volbou rozhodně nic nezkazíte.