František Josef I.: nikdy nekorunovaný český král - Jiří Pernes

František Josef I.: nikdy nekorunovaný český král - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Praha: Brána, 2005

Rozsah: 495 s.

Anotace:

Jednou z výrazných historických osobností, která zásadním způsobem zasáhla do vývoje české společnosti, je předposlední rakousko-uherský panovník, císař František Josef I. z rodu habsbursko-lotrinského. Jeho osud je těsně spjat s českými dějinami, Češi stáli dlouho věrně po boku jeho trůnu, ale když se jim nepodařilo dosáhnout rovnoprávného postavení v rámci monarchie, stali se jednou z hlavních příčin jejího rozpadu. Autor, přední český historik, se zaměřil na Františka Josefa ne zcela známého; na panovníkovy návštěvy v českých zemích, jeho vztah k české společnosti, přístup k jejím požadavkům a také na vztahy Čechů a Moravanů k císaři. Objevná kniha doplněná mnoha barevnými a černobílými vyobrazeními jistě potěší všechny příznivce Habsburků a zájemce o historii.

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Kniha o Františku Josefu I. od Jiřího Pernese se četla až s neuvěřitelnou lehkostí. Tato biografie zobrazuje předposledního císaře rakouského a krále českého vždy ve vztahu k českým zemím. A právě proto je tato publikace jedinečná. Kapitol v této knize naleznete mnoho a každá z nich má i podtitul, který se vztahuje k českému území (např. Návštěva v Praze v září 1874). Z kapitol, resp. z jejich názvů, je zřejmé, že je jejich význam vysvětlen až hlouběji v textu. Na konci každé z nich jsou navíc i černobílé fotografie či malby, které s kapitolou (či kapitolou následující) souvisí.

Předností této publikace, pomineme-li vztah k českému území, je také neuvěřitelný způsob autorova vyprávění. Text se čte sám a provede vás skvěle celým životem císaře Františka Josefa I., ale i tehdejšími poměry či osobnostmi. Na druhou stranu je zřejmé, že některé události jsou opomenuty. To je zapříčiněno užším vztahem k českému prostředí. Např. návštěvy panovníka do okolních zemí nejsou tak detailně popsány, ale o to ani autor neusiluje. Vlivem neustálého bádání se navíc změnily některé události. Autor zde popisuje vztah císařovny Alžběty s matkou Františka Josefa arcivévodkyní Žofií velice negativně. Díky novějším publikacím je zřejmé, že vztah těchto dvou žen nebyl v žádném případě nepřátelský, alespoň ne na počátku jejich vztahu. Tyto skutečnosti by vám však neměly zabránit v koupi této mimořádné biografii o jednom z nejznámějších Habsburků na českém trůně.