František Ferdinand: krůček od trůnu - Friedrich Weissensteiner

František Ferdinand: krůček od trůnu - Friedrich Weissensteiner

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2013

Rozsah: 223 s.

Anotace:

Život FRANTIŠKA FERDINANDA má všechny prvky scénáře k dramatickému filmu z hollywoodské produkce - rozporuplná osobnost, smrtelné onemocnění, nerovný sňatek, tragický závěr. Obětí výstřelů v Sarajevu nebyl jen arcivévoda František, v konečném důsledků se jí stala i celá habsburská monarchie. V tomto novém vydání autor text důkladně přepracoval, opatřil novými fotografiemi a rozšířil o kapitolu, v níž nastínil další osudy dětí zavražděného následníka trůnu.

Hodnocení:

9/10

Komentář k hodnocení:

Kniha Friedricha Weissensteinera, která u nás vyšla nově v roce 2013, je opravdu skvělým dílem. Opravdu s uznáním hodnotíme tuto knihu velmi kladně, ačkoli její základ vyšel poprvé už v roce 1983. Nicméně, jak píše sám autor, byla kniha aktualizována a doplněna o kapitolu, která se věnuje následníkovým dětem. Tato nová kapitola je také jedním z největších přínosů této knihy. Dále musíme ocenit i výběr kapitol ze života Františka Ferdinanda. Z toho vyplývá, že je kniha napsána především s ohledem na jednotlivé tematické okruhy v životě následníka trůnu. Ty jsou překvapivě velice podrobné a zobrazují i události, které v jiných publikacích (mnohdy i novějších) nenajdete. Může za to jednak skvělá autorova práce s prameny, jednak také využití zdrojů, které poskytli sami potomci následníka trůnu. Když pak toto spojí skvělý stylem psaní významný historik a autor mnoha publikací, vyjde z toho kniha, která má čtenáři co nabídnout i 30 let po jejím prvním vydání.

Další recenze na: erzsebet-kiralyne.blog.cz/1303/frantisek-ferdinand