František Ferdinand d'Este - následník trůnu - Jan Galandauer

František Ferdinand d'Este - následník trůnu - Jan Galandauer

Nakladatelské údaje: Praha; Litomyšl: Paseka, 2000

Rozsah: 353 s.

Anotace:

Kniha, která se čtenáři dostává do rukou, je věnována následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este. Koncepčně, členěním, způsobem výkladu a výtvarným ztvárněním navazuje na biografii Karla I., která vyšla v nakladatelství Paseka v roce 1998. Knihu o této tragické osobnosti autor nazval Poslední český král, aby tak zdůraznil, že posledního habsburského panovníka chce představit také, a zejména, jako osobnost českých dějin. Také Františka Ferdinanda, muže, jehož zavraždění 28. června 1914 se stalo signálem k rozpoutání katastrofy Velké války, se autor snaží ukázat ve výrazném českém kontextu. Měl své statky v Čechách, společensky a politicky se stýkal především s českými šlechtickými statkáří, ve středu Čech si vybudoval v Konopišti sídlo, které považoval, on i jeho rodina, za svůj domov. Jako následník trůnu se měl stát nejen rakouským císařem, ale měl být i nositelem titulu král český. Velký český historik profesor Josef Pekař, když 30. června 1914, černě oděn, promlouval v posluchárně Univerzity Karlovy o tragických událostech v bosenském Sarajevě, zdůraznil, že zahynul královský princ český.

Postava Františka Ferdinanda zůstává v evropské i české historické paměti. Jméno muže, jenž padl kulí Gavrila Principa, zní stále živě. Sarajevo - to je pojem. Události posledních desetiletí našeho století a našeho tisíciletí jako by jej aktualizovaly a nedaly zaschnout prolité krvi. Po zprávě o tragédii v Sarajevě se rozezněly po celé monarchii zvony. Nezvonily hranu jen následníkovi trůnu a jeho ženě. Hrana zvonila světovému míru a milionům vojáků, kteří měli v následujících čtyřech letech padnout na polích první světové války. Hrana zvonila starobylé říši ve středu Evropy. Hrana zvonila dlouhému devatenáctému století, které jako by umíralo na sluncem zalitých ulicích Sarajeva spolu s následníkem trůnu arcivévodou Františkem Ferdinandem a jeho Žofií. Začínalo krátké století dvacáté s jeho světovými a totálními válkami, revolucemi a kontrarevolucemi, holocaustem.

 

Docent PhDr. Jan Galandauer, DrSc, (narozeni r. 1936 v Brně) absoloval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, specializace české dějiny a dějiny habsburské říše od poloviny 19. století do r. 1918 se zvláštním zaměřením na biografie. Nejvýznamnější díla: Bohumír Šmeral 1880-1914 (1981), Vznik Československé republiky 1918 (1988), T. G. Masaryk a vznik ČSR (1988), Osud trůnu habsburského (1982, 1983, 1986, slovensky 1987), František Ferdinand d’Este (1993), Karel I. – Poslední český král (1998). Řada článků, studií a statí doma i v zahraničí.

Hodnocení:

10/10

Komentář k hodnocení:

Monumentální dílo od Jana Galandauera se opravdu vydařilo. Na 350 stranách vám autor vylíčí kompletní život, strasti i šťastné chvilky následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Stejně jako v knize Karel I. – Poslední český král, tak i zde autor čerpá z mnoha pramenů, což je vidět především v samotných citacích důležitých i méně důležitých osobností kolem následníka trůnu. Hojně se také vyjadřuje k těmto pramenům a jistým způsobem mapuje postoj a myšlení samotného autora, což je však i menší nevýhoda, neboť některé soudy jsou dosti svérázné. V poslední kapitole se navíc věnuje i „prvním sirotkům Velké války“, dětem Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie Chotkové. Což je velké plus a ne v každé literatuře se s těmito informacemi můžeme setkat. Asi největší předností je kromě textu samotného i bohatá obrazová příloha, která se skládá jak z fotografií a obrázků uvnitř textu, tak i fotografií a obrázků speciálně vložených. Tímto formátem se tato publikace řadí mezi to nejlepší a nejrozsáhlejší, co si můžete v českém prostředí přečíst o následníkovi trůnu. Takže jednoznačně lze říci, že pokud hledáte co nejvíce informací o této pozoruhodné osobě, naleznete je právě v knize od Jana Galandauera.