Ferdinand Maxmilián Habsburský: soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků - Gabriele Praschl-Bichlerová

Ferdinand Maxmilián Habsburský: soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků - Gabriele Praschl-Bichlerová

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2008

Rozsah: 230 s.

Anotace:

Z obsáhlé, doposud nepublikované soukromé korespondence Habsburků zveřejňuje autorka v této knize poprvé dopisy mexického císaře Maxmiliána a jeho příbuzných. Lehkou rukou psané, zčásti velmi zábavné dokumenty nám dávají nahlédnout nejen do soukromí Habsburků, ale i do neznámých aspektů jejich osobností.
Týká se to jak císaře Maxmiliána, tak i jeho bratra císaře Františka Josefa I., matky arcivévodkyně Žofie a švagrové císařovny Alžběty. S těmito dvěma dámami je také spojeno zřejmě nejsenzačnější odhalení: jejich vztah byl totiž velmi harmonický…

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Kniha složená převážně z dopisů adresovaných Maxmiliánovi či přímo Maxmiliánem napsaných. Nechybí samozřejmě ani komentář autorky, která se tak ke každému dopisu vyjadřuje. Už samotný námět je velice zajímavý, protože mít přístup k osobním dopisům samotných Habsburků umožňuje poukázat na mnoho mýtů a omylů, které dodnes kolují v historických publikacích. Zde jich autorka mnoho vyvrací a přispívá tak k osvětlení historických událostí. Tím, že se jedná o dopisy, trochu pokulhává čtivost, protože je výběr, byť dobře míněný, poněkud zastřen subjektivitou autorky. Nicméně autorka volila záměrně dopisy, které by mohly být pro současného čtenáře něčím poutavé a zajímavé. Naopak čtivost vynahrazuje množství nových okolností, které doslova mění vnímání některých historických postav (např. vztah arcivévodkyně Žofie a císařovny Alžběty). Vždy budete překvapeni, až vám autorka předloží a vyvrátí dlouhotrvající mýtus o určité osobě. To je na této knize asi nejvíce uchvacující.