Dvě nevěsty pro císaře: Sissi a její sestra Nené - Sigrid-Maria Grössingová

Dvě nevěsty pro císaře: Sissi a její sestra Nené - Sigrid-Maria Grössingová

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2002

Rozsah: 222 s.

Anotace:

Tragický příběh bavorských princezen Alžběty-Sissi, pozdější rakouské císařovny, a její sestry Heleny-Nené, jíž historické biografie doposud nevěnovaly příliš pozornosti, ačkoli její život nebyl o nic méně zajímavý než notoricky známý osud Alžběty.

Autorka mnoha úspěšných historických biografií na základě nových pramenů zachycuje a uvádí do souvislosti osudy dvou prominentních žen ve vzrušené atmosféře poloviny 19. století.

Hodnocení:

5/10

Komentář k hodnocení:

Kniha je pro nás jednoznačným zklamáním. Autorka knihu pojala spíše jako román, než faktografickou biografii o Sisi a Nené. Poznáte to velice brzy, co knihu začnete číst. Krásným příkladem je datace. Když přijde na kapitolu o plánované svatbě rakouského císaře, máme tu s téměř pravidelnou jistotou data typu léto 1853, podzim 1853… Přitom rok, kdy se císař ženil, patří mezi nejznámější fakta o tomto panovníkovi. Naproti tomu u popisu životních událostí Nené se autorka spokojila pouze s daty typu 28. července, 24. srpna a rok nikde. Románovému pojetí také odpovídá mnoho spekulací, otázek do prázdna, na které autorka ani neodpovídá, dále je to vzletný až rozsáhlý popis událostí, které snad mohli zažít očití svědkové, nikoli autorka (samozřejmě bez citace). Zklamáním je také popis jednotlivých osob: arcivévodkyně Žofie je zde prezentována jako manipulátorka nejvyššího kalibru, František Josef jako člověk, který je slaboch a nechá svou matku rozhodovat za něj, a Sisi jako ta nejvyšší oběť. Kromě tohoto je v knize i několik chyb, které většinou nikde jinde nenajdete: tak např. byste těžko čekali chybu v příloze, zvláště je-li přílohou samotný rodokmen Habsburků. Zde je pod Ludvíkem Viktorem žena Marie Annunciata (druhá manželka Karla Ludvíka) a její potomci. A přitom stačilo, aby graf nesahal zbytečně až k Ferdinandovi III., ale byl např. od počátku habsbursko-lotrinského rodu (tedy Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský). Takže obrovský potenciál zpracovat životní osudy Heleny, sestry rakouské císařovny, zůstal nevyužit. A přitom autorka měla tolik dokumentů a materiálu.