Císař František Josef: život, pád a zánik habsburské říše - John Van der Kiste

Císař František Josef: život, pád a zánik habsburské říše - John Van der Kiste

Nakladatelské údaje: Praha: Práh, 2008

Rozsah: 262 s.

Anotace:

Doba, která se mohla stát šťastnou érou habsburské historie, skončila v troskách, úpadku, krvi a slzách. Ale na tomto pozadí je místo pro lidský soucit s mužem, který nastoupil na trůn jako mladík, zažil násilnou smrt svého bratra, manželky, syna i synovce, přišel o nejlepší provincie…

Hodnocení:

7/10

Komentář k hodnocení:

Velice rozporuplná kniha, která spíše vyvolá zklamání než nadšení. Odvaha autora sepsat životopis jednoho z nejpopulárnějších císařů na světě je obdivuhodná, připočteme-li, že takovýchto biografií je na trhu mnoho a mnoho jich je i v českém jazyce. Odvaha sice byla korunována úspěchem a biografie je poměrně zdařilá, ale má také mnoho menších chybiček, na které je třeba upozornit.

Začněme tedy tím, co dělá tuto knihu výjimečnou a obhajuje tak její vznik. Autor velice čtivou a mnohdy i zábavnou formou zpracoval životopis císaře, který paradoxně patřil k poněkud konzervativnějším panovníkům. Z pohledu Kisteho je však František Josef mnohdy pojímán jako člověk, který působil pokrokově, byť to ne vždy stačilo. Autor také zaujímá velice liberální postoj k panovníkovi a jeho okolí, včetně jeho ženy císařovny Alžběty. Někdy je však až příliš shovívavý. Kniha je zajímavá také tím, že poskytuje čtenáři anglický pohled na Rakouské císařství, potažmo na Rakousko-Uhersko, což představuje zajímavý zdroj příhod a událostí, které se v jiných publikacích nevyskytují. Bohužel má tento anglický pohled i stinnou stránku. Často se totiž nelze ubránit tomu, že Kiste až příliš zveličuje britské prameny. Můžeme se tak setkat i s tím, že autor sdělí čtenáři, že většina Evropy v určité chvíli s Františkem Josefem soucítila (s. 63), ale tou většinou myslí pouze Velkou Británii. Dalším problémem se stávají drobné chybky, které tak tuto knihu značně degradují. Většinou se jedná o osoby, které s císařem značně souvisejí, ale o samotného Františka Josefa se nejedná. Tak například byl František Ferdinand označen za hysterického odpůrce církve (s. 159), opak je pravdou. Údajně dostal František Ferdinand týden na rozmyšlenou, když si chtěl vzít Žofii Chotkovou (s. 188), ve skutečnosti však dostal celý rok. A co takové negativní hodnocení rodu Bourbon-Parma poté, co si arcivévoda Karel František Josef vybral za svou nastávající právě Zitu Bourbonsko-Parmskou (s. 213)? Do monografii se vloudilo i pár chybiček – tak třeba na s. 229 chybí předložka „do“, což má ve větě poměrně zásadní význam, neboť z invaze Německa do Belgie a Lucemburska se stává invaze Belgie a Lucemburska. Ale to už příliš zacházíme do velkých podrobností. Je tu ještě jeden důvod (minimálně), který bojuje za přečtení této knihy, a to je závěrečná kapitola, resp. poslední část, kdy se autor, který doposud velmi dbal na vyslovení svého názoru, vyjadřuje k celé době a k osobě panovníka. Být těchto slov více, určitě by tato kniha stála v žebříčku kvality výše.