České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 - Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan Pavel Kučera

České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 - Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan Pavel Kučera

Nakladatelské údaje:  Praha; Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006

Rozsah: 404 s.

Anotace:

Třetí díl začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních impérií. Hlavním vítězem sedmileté války se stává Velká Británie, avšak její kolonie v Severní Americe se vzbouří a vyhlašují nezávislost. Vznikem USA a později i celé řady nezávislých států se evropská západokřesťanská civilizace stává civilizací euroatlantickou. Ve vnitřním životě poražené Francie osvícenská „duchovní revoluce“ vyústí v krvavou revoluci politickou a v důsledku napoleonských válek se principy právního státu, tržního hospodářství a občanské společnosti rozšíří po celém kontinentě. Procesem utváření moderních evropských národů jsou zasaženy také české země, kde za základ národnostní identity přestává být brána příslušnost k teritoriu a zdůrazňuje se příchylnost k „mateřskému“ jazyku. Konkurence mezi Čechy a Němci, případně dalšími etniky, v rámci Čech, Moravy a Slezska, ale i v rámci habsburské monarchie vede k nebývalému ekonomickému a kulturnímu povznesení českých zemí. Na druhé straně tentýž proces má za následek zrod moderního šovinismu, který je jednou z příčin první světové války.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Třetí díl ze čtyř, který zaznamenává období od roku 1756 (tedy od počátku Sedmileté války) po rok 1918 (rozpad Rakousko-Uherska). Kniha je velice zdařile napsána a nic zásadního v ní nechybí. Naopak, čím možná tato série zaujme je mnoho informací k tématům, které jsou možná až příliš často vynechávány, ačkoli k danému období zcela jistě patří. Jedná se o kulturní složku dané doby, tedy výtvarné umění, sochařství, umělecké směry, architektura, malba či hudba. Dokonce je jejich popis v některých kapitolách podrobnější než politické dějiny. Velkým přínosem jsou i vysvětlivky některých vžitých, byť mylných, informací. Takže pokud chcete souhrn českých (evropských a částečně i mimoevropských) dějin, je pro vás série České země v evropských dějinách 1-4 tou správnou volbou.