7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace - Milada Sekyrková

7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace - Milada Sekyrková

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2004

Rozsah: 189 s.

Anotace:

Češi měli císaři Františku Josefu I. velmi za zlé, že nikdy nepřijal českou korunu. Posledním korunovaným českým králem trak zůstal nemocný, takřka nesvéprávný Ferdinand V. Co znamenala jeho pražská korunovace v září 1836? Pro Čechy byla potvrzením státoprávního postavení českých zemí v rámci monarchie a Ferdinandovi se za ni od Čechů po celý zbytek života dostávalo velkého uznání. Z hlediska centrálních vídeňských úřadů demonstrovala Ferdinandovu schopnost stanout v čele říše, která byla dosud vzhledem k jeho zdravotnímu stavu zpochybňována, a zároveň vstřícné gesto směrem k ekonomicky i politicky důležité části habsburského státu. Praze dala korunovace příležitost k vlastní prezentaci, pokažené ale probíhající epidemií cholery. Pro nejvyššího pražského purkrabího Karla hraběte Chotka by byla bývala vyvrcholením jeho úřednické kariéry, kdby ho smrt v rodině nepřipravila o účast na nejvypjatějších dnech korunovačních obřadů. Ve vzpomínkách obyvatel českých zemí nakonec zůstala spojena s lidovou veselicí, kde se vybraným vzorkům poddaných dostalo možnosti pohlédnout tváří v tvář okázalosti vídeňského dvora, zadarmo se najíst, napít, předvést něco ze svého životního stylu a zatančit si na louce u Invalidovny.

Hodnocení:

8/10

Komentář k hodnocení:

Tato série se nám velice zamlouvá, protože Vás seznámí s významnými dny české historie. Samotný korunovační den je popsán velice podrobně a dozvíte se v podstatě vše, co vás s tématem poslední pražská korunovace napadne. Vzhledem k detailnímu popisu samotné korunovace muselo dojít k určitému zestručnění ostatních životních událostí českého krále Ferdinanda V. Jeho život, vzdělání, následná vláda, život po abdikaci a smrt jsou ve srovnání se samotnou korunovací jen bodově popsány. Cílem této knihy je však popis korunovace, a to se autorce podařilo do nejmenších detailů.