6. 7. 1915 - pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu - Jan Galandauer

6. 7. 1915 - pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu - Jan Galandauer

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2008

Rozsah: 162 s.

Anotace:

Zrod záměru postavit Mistru Janu Husovi pomník se váže k debatě na jednání českého zemského sněmu 25. listopadu 1889 ohledně umístění tabulky s Husovým jménem na budovu Národního muzea. Záhy poté vznikl Spolek pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa. Rozhořčené tiskové polemiky a bojovné diskuse se vedly zejména o tom, má-li Husův pomník stát na Staroměstském náměstí vedle sloupu s mariánskou sochou, nebude-li představovat kámen úrazu pro katolíky, je-li Hus v první řadě českým vlastencem nebo náboženským reformátorem. Oslavy Husa jako národní integrační postavy měly vyvrcholit ve velkolepé celonárodní manifestaci u příležitosti odhalení pomníku. Dne 6. července 1915 se však plánovaná velká česká slavnost nekonala: vypukla světová válka, a tak mohla proběhnout jen malá česká slavnost za zavřenými dveřmi. Ani po vzniku Československé republiky se Husův pomník nestal výrazným místem české historické paměti, ačkoliv po stržení mariánského sloupu 3. listopadu 1918 na Staroměstském náměstí osaměl.

Hodnocení:

7/10

Komentář k hodnocení:

Od útlé knihy, která se věnuje jedné události a ničemu jinému, nelze očekávat, že se dozvíte informace o celém 19. století, nicméně tato publikace Jana Galandauera působila opravdu příjemně. Na 160 stranách se dozvíte vše, co provázelo postavení pomníku Mistra Jana Husa, jeho dlouholeté plánování, dohadování o umístění pomníku (s tím související boj o Staroměstské náměstí), samotnou stavbu a také ve stručnosti i prvorepublikový význam pomníku. Po stránce odborné nelze autorovi co vytknout. Ostatně Jan Galandauer patří mezi zkušené spisovatele, který má za sebou několik významných děl především co se týče biografií osobností 19. století. Tato drobná publikace je určitě příjemný zpestřením pro člověka, který se o toto období zajímá a který si chce něco zajímavého a ne příliš rozsáhlého přečíst.