Ostatní literatura

Vážení návštěvníci,

 

jelikož mnohokrát váháte, zda si tu či onu knihu přečíst nebo zakoupit, připravili jsme pro Vás hodnocení knih, které jsme přečetli a z nichž také čerpáme.

 

Protože se však jedná o subjektivní hodnocení, nemůžeme ručit, že vyzdvihované tituly budou čtivé pro každého a naopak.

 

Mějte toto na vědomí a berte hodnocení knih s určitou rezervou.

 

Hodocení literatury k jednotlivým osobnostem najdete v jejich složce.

 

Ostatní literatura

Generál Laudon: slavný vojevůdce a pán na Bečvárech - Pavel Bělina, Jiří Kaše

Nakladatelské údaje: Praha: Paseka, 2017 Rozsah: 325 s. Anotace: Ačkoli si s Laudonovým jménem spojujeme už jen známou písničku, jeho dobrodružný příběh nabízí mnohá překvapení. Vojevůdce, působící v 18. století ve službách Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. a budící hrůzu v...

Šofér, který změnil dějiny: Za volantem vstříc atentátu v Sarajevu - Jiří Skoupý

Nakladatelské údaje: Praha: Mladá fronta, 2017 Rozsah: 206 s. Anotace: Říkává se, že každá generace by si měla pro sebe znovu nalézt a opětovně zpracovat všechny zásadní události světové historie. Může se to týkat i tak známé a mnoha historiky dopodrobna zpracované události, jakou je atentát na...

Konec Habsburků v Čechách - Jiří Tomáš

Nakladatelské údaje: Praha: Akropolis, 2017 Rozsah: 254 s. Anotace: Závěrečná část popularizační řady o českých panovnických dynastiích. Uzavírá ji svazek, věnovaný Habsburkům, kteří v našich zemích vládli téměř 400 let. Karlem VI. vymřela v r. 1740 habsburská dynastie po meči, v r. 1780 pak Marií...

Vše o Habsburcích - Karl Vocelka

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar 2016 Rozsah: 174 s. Anotace: Ve kterých zemích světa Habsburkové vládli? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském kongresu jen tancovalo? Které ženy z habsburského rodu sehrály významnou politickou roli? Jak je to s mýtem o...

Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918 - Jiří Rak

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2013 Rozsah: 424 s. Anotace: Kniha významného historika Jiřího Raka mapuje vývoj českého vztahu k habsburské dynastii a ukazuje, že dlouhou dobu šlo o poměr loajální. I autoři zvučných jmen z časů národního obrození (Palacký, Tyl, Havlíček a další)...

Spiklenci proti Jeho Veličenstvu: historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Brno: Barrister & Principal, 2002 Rozsah: 337 s. Anotace: Kniha zpracovává na základě studia archivních materiálů a dobového tisku historii hnutí tzv. Omladiny v Čechách v 80. a 90. letech 19. století. V této bouřlivé době, kdy se formovala podoba...

Sága rodu Habsburků: od Svaté říše římské po Evropskou unii - Jean des Cars

Nakladatelské údaje: Praha: Brána 2014 Rozsah: 418 s. Anotace: Ve švýcarském kantonu Aargau se dodnes tyčí pozůstatky původního sídla Habsburků, strohé středověké tvrze. Zde se v 11. století začala odvíjet impozantní historie rodu, který více než šest století sehrával podstatnou roli...

Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 - Jan Křen

Nakladatelské údaje: Praha: Karolinum, 2013 Rozsah: 416 s. Anotace: Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy...

České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 - Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan Pavel Kučera

Nakladatelské údaje:  Praha; Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006 Rozsah: 404 s. Anotace: Třetí díl začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních...

Červenec 1914: poslední dny před válkou - Sean McMeekin

Nakladatelské údaje: Brno: Computer press, 2014 Rozsah: 464 s. Anotace: Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po...
1 | 2 >>