Osobnosti

 

V této složce naleznete informace o osobnostech Podunajské monarchie, které se dají časově zařadit do rozmezí let 1780 až 1918. Samozřejmě, že nelze náš záběr takto ohraničit a je možný (ba dokonce i pravděpodobný) přesah do doby pozdější, nicméně přibližný rámec byl takto vymezen.

 

Postupně se zde budou objevovat záložky s mnoha výraznými osobnostmi Habsburské monarchie - nebudou chybět císařové, arcivévodové a arcivévodkyně, korunní princové a princezny, vojevůdcové, minstři a další.

 

Věříme, že zde naleznete osobnost Vašeho srdce a že se o ní dozvíte co nejvíce.