Informace o nás

Historie je nádherná disciplína. Stačí jí jen přijít na chuť.

Naším úkolem je zatraktivnit tento vědní obor široké veřejnosti a ukázat tak, že i historie může být zábavná a hlavně poučná.

 

Proč právě Josef II.?

Po přečtení uvítacího článku jste si jistě položili otázku: Proč začínáme Josefem II.? Zde je odpověď. Josef II. byl první panovník nové dynastie vládnoucí v Habsburské monarchii (dynastie habsbursko-lotrinská). Jeho matka, Marie Terezie, byla totiž dcerou posledního Habsburka v mužské linii (Karel VI.). Za manžela si vzala Františka Štěpána Lotrinského, a tak se rod habsburský stal rodem habsbursko-lotrinským. Josef II. byl navíc reformátorem tělem i duší. Byl to on, kdo dokázal modernizovat Podunajskou monarchii a posunout ji opět blíže k monarchiím západním. Ač nebyly všechny jeho modernizace a reformy přijímány s nadšením (některé se dokonce po jeho smrti zrušily), byl tento panovník velkým osvícencem a jeden z prvních panovníků, kteří se k osvícenství hrdě hlásili a prosazovali ho. Jeho činy se odrážely v následující době tak výrazně, že dodnes vnímáme císaře Josefa II. jako jednoho z velkých panovníků našich dějin (určitě právem, byť asi z jiného úhlu pohledu). Není od věci začít právě jím.

 

A co Marie Terezie?

Přesto by bylo velice nezdvořilé, kdybychom opomněli jedinou ženu na českém a rakouském trůně. Marie Terezie do našeho výběru bezesporu patří, už jenom proto, že byla matkou prvního habsbursko-lotrinského panovníka a že ona sama byla posledním žijícím Habsburkem. Ve složce Osobnosti tak naleznete i její jméno.

Štítky

Historie stránek

Vznik:

20. září 2013

Literatura:

6. října 2013

Hodnocení literatury:

26. října 2013

Historické perličky:

1. prosince 2013

Poslední Habsburkové na Facebooku:

8. ledna 2014

František II./I.:

10. února 2014

Články:

4. prosince 2014

Leopold II.:

1. srpna 2015

Karel I.:

10. srpna 2015

Doména .com:

1. října 2015

Autoři:

9. listopadu 2015

Ferdinand I.:

1. ledna 2016

Ústavy a jim podobné dokumenty:

11. února 2016

Josef II.:

10. září 2016

František Josef I.:

21. listopadu 2016

Ferdinand Maxmilián (Maxmilián I.):

27. ledna 2017

František Ferdinand d'Este:

28. ledna 2017

Zita Bourbonsko-Parmská:

30. ledna 2017

Alžběta "Sisi" Bavorská:

4. února 2017

Rudolf Habsburský:

9. února 2017

Otto von Habsburg:

10. února 2017

Žofie Bavorská:

17. února 2017

Žofie Chotková (von Hohenberg):

23. února 2017

Stefanie Belgická:

25. února 2017

Marie Terezie:

30. července 2017

Události:

2. prosince 2017