Změny ve vedení války

02.07.2017 19:41

S nástupem císaře Karla došlo k radikálním změnám. Jednou z nich byla i jiná strategie vedení války. Tato změna je nejvíce patrná v porovnání s dosavadním náčelníkem generálního štábu generálem Franzem Conradem von Hötzendorf, který považoval pěchotu za potravu pro děla. I kvůli tomu padlo od roku 1914 do roku 1916 milion rakouských vojáků. Poté, co císař Karel odvolal von Hötzendorfa a chopil se velení sám (tedy mezi lety 1917 až 1918), padlo okolo 100 000 vojáků. I přes uzavřený mír s Ruskem je zřejmé, že zásluhu na tomto stavu má i lidský přístup císaře Karla.

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 47 s.