ŽCh - Povýšení

01.03.2015 11:44

V roce 1905 byla kněžna Žofie z Hohenbergu „povýšena“ s predikátem „Jasnost“. Obdržela také hodnost, která ji stavěla před nejvyšší hofmistryně. Tento predikát ji posunul v pořadí o několik příček výše. Postup zobrazuje následující tabulka:

 

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 148-149 s.