ŽB - Žofiin manžel

02.01.2017 14:23

Arcivévoda František Karel, manžel arcivévodkyně Žofie a otec císaře Františka Josefa I., měl v dobách vlády jeho bratra císaře Ferdinanda I. čas vyrazit si do Prátru. On sám přitom říkával: „Chodit chci jako každý měšťan, ale jezdit císařsky.“ Ještě předtím, než se šestispřeží jeho koní zapřáhlo, nechal si je seřadit do půlkruhu, načež k nim pronesl krátkou řeč. Často vystoupil v Prátru a šel kus cesty pěšky. Při této procházce ho doprovázela jeho žena či jiný člen rodiny. Pokud nebyl nikdo po ruce, rád si zval k procházkám i cizí lidi, jelikož nechtěl být sám. Tento muž také rád podporoval charitativní činnost, které se intenzívně věnoval. Obzvláště vídeňští slepci u něj vzbudili zájem, což se projevilo i v obdarovávání. Jak byli slepci u arcivévody oblíbení svědčí i narušení jeho režimu, neboť jako všichni Habsburkové chodil vždy brzy spát. „Jen jednou v roce zůstával vzhůru do dvou hodin v noci, a to když navštívil dobročinný ples slepeckého spolku.“ I divadlo, především to v Bad Ischlu, se těšilo jeho náklonnosti. Arcivévoda zůstával, na rozdíl od ostatních lázeňských hostů, v Bad Ischlu často až do listopadu, a proto muselo zdejší divadlo a orchestr zůstávat zde a denně hrát. Aby divadlo neprodělalo po odchodu lázeňských hostů, skupoval František Karel všechny zbylé neprodané vstupenky. Bylo tedy vždy vyprodáno. Na oplátku se však muselo hrát představení, které nejváženější host požadoval.

 

 

Literatura: HOLLER, G. Žofie: matka Františka Josefa I.: tajná císařovna. Praha 1997. 62-63 s.

Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org