Winkelhoferová Martina

05.11.2015 20:12

Martina Winkelhoferová, historička a kunsthistorička, působí na vídeňské univerzitě a je specialistkou na historii vídeňského dvora a na dějiny šlechty a společnosti doby Františka Josefa. Přednáší na univerzitě ve Vídni i na Karlově univerzitě v Praze. Provádí vědecké zkoumání dokumentů k dějinám tohoto období ve státních i soukromých archivech. Je autorkou četných odborných statí o císařském dvoře a jeho politice, o šlechtě a sociálních dějinách 19. století. Z jejího díla zmiňme knihy Viribus unitis: císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josefa (česky 2011) a Šlechtictví zavazuje: osudy žen v c.k. monarchii (česky 2012).

 

Zdroje:

  • přebal knihy Viribus Unitis: císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josefa
  • www.databazeknih.cz