15. 3. 1848 - Vyhlášení ústavnosti v rakouské monarchii

11.02.2016 21:41

            My Ferdinand První, z Boží milosti císař Rakouský, král Uherský a Český, toho jména Páty, atd., dali jsme taková ustanovení, jaké jsme k vyplnění žádosti Našich věrných národů zapotřebí uznali.

            Svoboda tisku jest Mým vyjádřením vyzdvižené (zrušené – pozn. JP) censury, v tom samém způsobu přivolena, jako ve všech státech, kde jí stává.

            Národní stráž, zřízená na základech majetnosti a rozumnosti, koná již nejprospěšnější služby.

            Ohledně povolání vyslanců všech provinciálních stavů a centrálních sjezdů Lombardsko-Benátského království v čase co nejmožněji nejkratším s sesíleným zastoupením stavu měšťanského a pod ohledem na stávající provinciální řády zemské k účelu Námi uzavřené konstituce vlasti jest co potřebí nařízeno.

            Následně očekáváme s důvěrou, že myslové upokojeni, studie opět pravidelný další chod míti, řemesla a pokojný obchod opět oživeny budou.

            V tuto naději důvěřujeme tím více, ježto jsme se dnes uprostřed mezi Vámi s pohnutím byli přesvědčili, že věrnost a náklonnost, jež jste od století Našim předkům nepřetržitě, a i Nám při každé příležitosti byli dokázali, Vás ještě nyní jako od dávna oživuje.

            Dáno v našem císařském hlavním a sídelním městě Vídni, patnáctého března tisícího osmistého čtyřicátého osmého, Našich říší roku čtrnáctého.

 

Ferdinand (L. S.)

Karel hrabě z Inzaghi, nejvyšší kancléř

František svob. pán z Pillersdorffů dvorní kancléř.

 

Dle Jeho c. k. apoštol. Milosti nejvyššího vlád. rozkazu:

Petr šlechtic ze Salzgeberů, c. k. dovrní rada.

 

Literatura: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994. 226 s.