Výběr arcivévodkyně Žofie

03.03.2017 22:26

Arcivévodkyně Žofie Bavorská, matka císaře Františka Josefa I., měla vždy bystrý úsudek. Ačkoli se její role v abdikaci císaře Ferdinanda I. roku 1848 často přeceňuje, o svých dětech toho věděla mnoho, například dokázala odhadnout, která dívka se jejím synům bude líbit. I Žofie si vedle svého syna Františka Josefa představovala spíše Sisi (Alžbětu) než Nené (Helenu). Celé této problematice věnovala historička Gabrielle Praschl-Bichlerová celou knihu (dílo Naše milá Sisi). Alžbětě věnovala i část kapitoly v citované knize. Píše:

 

„Z dopisu, který arcivévodkyně Žofie napsala u příležitosti příjezdu vévodkyně Ludoviky a jejích dětí, vyplývá jasně, že se jí Alžbětin nápadně půvabný zjev i její přirozené vystupování velmi líbily a že ji shledávala zajímavější, než její starší sestru Helenu. Všimla si, jak půvabně si tehdy patnáctiletá dívenka po příjezdu do hotelu sama upravovala účes, zatímco o účes její starší sestry i její matky se starala kadeřnice.“

 

Literatura: PRASCHL-BICHLEROVÁ, G. Ferdinand Maxmilián Habsburský: soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků. Praha 2008. 126 s.