Vojenská přísaha novému císaři Karlovi - Praha Invalidovna 24. listopadu 1916

09.08.2015 11:34

V Praze se shromáždila pražská posádka před karlínskou Invalidovnou. Zaznělo:

 

„Při všemohoucím Bohu skládáme slavnostní přísahu, že budeme věrni a poslušni Jeho Apoštolského Veličenstva, Naší Nejjasnější Výsosti, našeho vladaře a pána, Karla, z milosti Boží císaře rakouského, krále českého, apoštolského krále uherského atd. a sankcionovaných zákonů naší vlasti, že budeme poslušni našich generálů a vůbec všech nadřízených, že je budeme mít v úctě, ochraňovat je, vykonávat jejich rozkazy a nařízení v celé službě, bojovat statečně a mužně proti každému nepříteli, ať je jím kdokoli, na moři i na zemi, ve dne i v noci, ve všemožných bitvách, útocích, soubojích a bojových akcích, prostě kdekoli, kdykoli a za jakýchkoli okolností, neopustíme v žádném případě svá vojska, své prapory, ani svá děla, nenecháme se zlákat k sebemenší dohodě s nepřítelem, budeme se chovat v souladu se zákony války a jak se sluší na statečné vojáky, abychom žili a zemřeli se ctí. Nechť nám k tomu dopomáhá Bůh. Amen.“

 

Literatura: GALANDAUER, J. Karel I. Poslední český král. Praha a Litomyšl 2004. 108-111 s.