Tzv. Říjnový diplom z 20. října 1860

01.03.2015 03:05

            Na základě porážek rakouského vojska, ztráty Lombardie a nefunkčnosti neoabsolutistického systému v Rakousku, byl 20. října 1860 císařem vydán tzv. Říjnový diplom, ve kterém se panovník zavázal, že bude vydávat zákony pouze se souhlasem zemských sněmů či říšské rady, do které budou jednotlivé zemské sněmy vysílat své delegáty.

            Říšská rada měla mít nově na starosti daně a finance vůbec, obchod, dopravu, komunikaci a vojenské služby. O ostatních záležitostech měly jednotlivé zemské sněmy rozhodovat samostatně. V Uhrách mělo dojít k částečnému obnovení ústavy z roku 1848.

            Na přípravě nové ústavy se zpočátku podílel hrabě Agenor Romuald Gołuchowski, který byl jmenován státním ministrem (měl na starosti dočasně ministerstvo vnitra, spravedlnosti a vyučování). Nicméně kvůli jeho neoblíbenosti jmenoval císař liberála Antona von Schmerlinga, který do tvorby ústavy výrazně zasáhl. I proto se nově vzniklá ústava někdy nazývá Schmerlingova ústava.

 

Literatura: RYCHLÍK, J., PENČEV, V. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Praha 2013. 324-327 s.