Tvrdé podmínky

03.03.2017 22:19

V lednu 1922, tedy v době, kdy již císař Karel I. i císařovna Zita pobývali ve vyhnanství na ostrově Madeira, ovšem bez jejich dětí, se Zita chystala na cestu do švýcarského Curychu, kde jejího syna, arcivévodu Roberta, čekala operace slepého střeva. Aby se císařovna mohla na tuto cestu vydat, musela nejprve souhlasit s drastickými podmínkami: „Císařovna nesmí opustit budovu kliniky, kde bude její syn operován a kde jí také přidělili apartmá. Do Warteggu nesmí, děti za ní přijedou na kliniku. Bude moci přijímat návštěvy pouze rodinných příslušníků a svého švýcarského zplnomocněnce. Musí opustit švýcarské území ihned, jakmile bude arcivévoda Robert mimo nebezpečí.“ Klinika v Curychu byla pečlivě hlídána. Údajně musely jeptišky na curyšské Paracelsově klinice zvedat své závoje, aby je stráž pečlivě zkontrolovala.

Ani odjezd Zity, který byl naplánován na 22. ledna 1922, neodpovídal slušnému zacházení. „Vyslanecká konference stanovila drastické podmínky, Zita měla jet vlakem z Ženevy přes Lyon a Bordeaux až do San Sebastianu. Teprve na zásah R. Poincarého, jehož informoval Xaver (Bourbonsko-Parmský – pozn. autora), dostala mladá žena v šestém měsíci těhotenství svolení, že se může v Lyonu a v Bordeaux ubytovat, původní program totiž určoval, že bude trávit noci na nádraží!“ To ve Španělsku ji přivítali španělský král a královna se všemi nejvyššími dvorskými poctami. Z Lisabonu se pak císařovna Zita společně se svými dětmi (kromě operovaného Roberta) vydala 1. února zpět na Madeiru.

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 116-117 s.