Svatební věno arcivévodkyně Žofie

28.09.2017 20:54

„1. října 1824 nařídil císař František, aby jeho syn, arcivévoda František Karel, který dosud spadal do kategorie „ještě ne zcela zaopatřených synů vládnoucího císařského domu, když sám užívá byt, kuchyni, sklep a stáj na otcovském dvoře“, s okamžitou platností místo dosavadních 4800 zlatých konvenční měny dostával 45 000 zlatých ročně. Arcivévoda však z toho musel platit svůj dvůr. O dva týdny později císař nařídil, aby jeho syn František Karel dostal 30 000 zlatých konvenční měny a tuto sumu předal ráno po svatební noci své ženě. Dále císař František schválil pro svou snachu roční rentu ve výši 20 000 zlatých.

U sňatků v nejvznešenějších domech byla samozřejmě zajímavá výše nevěstina věna. Žofie s sebou do Vídně přivezla slušný svatební poklad. Bavorský král při této příležitosti projevil nevídanou velkorysost, aby ho nikdo nepomluvil. Nevěsta měla šperky v hodnotě 79 000 zlatých, mezi nimiž byly nejrůznější brilianty, diadémy, perlové náhrdelníky, opálové a briliantové náušnice, brože, náramky a mnoho prstenů. Také výbava byla značná: 12 tuctů košil, 6 tuctů lněných punčoch, 6 tuctů bavlněných punčoch, 6 tuctů hedvábných punčoch, 16 tuctů nejrůznějších kapesníků, 12 kusů vyšívaných nočních košil, 9 tuctů spodniček, 6 tuctů vlněných spodniček, čtyři koupací pláště, šest obinadel na pouštění žilou(!), 60 kusů nočních čepců, dvanáct ranních čepců, 12 tuctů nejrůznějších šátků, 49 šatů, z toho devět plesových rób, jedny černé a jedny bílé šaty, dva kožichy, jednu kožešinovou pelerínu z činčily a jednu ze stříbrné lišky, 36 tuctů rukavic, 12 prostěradel, 12 polštářů a další ložní prádlo.

 

Literatura: HOLLER, G. Žofie: matka Františka Josefa I.: tajná císařovna. Praha 1997. 19-20 s.