Sekyrková Milada

09.11.2015 16:33

PhDr. Milada Sekyrková, CSc., narozena roku 1966, je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Národním technickém muzeu v Praze a Výzkumném centru pro dějiny vědy, přednáší na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Publikuje v oboru dějin vědy, zejména vědeckých institucí a historiografie, a sociálních dějin 19. a 20. století. Z vydaných knih zmiňme 7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace (2004) a Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí království českého (2008).

 

Zdroje:

  • přebal knihy 7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace