Rozdělení a uspořádání nového Rakouska dle vize císaře Karla I. - exil Madeira počátek roku 1922

09.08.2015 11:50

„Tyto čtyři země jsou:

1. Rakouské císařství s hlavním městem Vídeň a korunním zeměmi

            a) Dolní Rakousy ve svých historických hranicích bez Vídně

            b) Horní Rakousy

            c) Salcburk

            d) Tyrolsko ve svých historických hranicích

            e) Vorarlbersko

            f) Štýrsko bez slovinského Podštýrksa, pro Marburg a okolí plebiscit

            g) Korutany ve svých historických hranicích.

2. Uherské království ve svých historických hranicích bez Chorvatska a Slavonie, skládající se z

            a) čistě uherských oblastí

            b) slovenské bánoviny

            c) Sedmihradského velkovévodství

            d) jižního Banátu.

3. Země svatováclavské koruny, hlavní město Praha, tvořené

            a) Českým královstvím

            b) Moravským markrabstvím

            c) slezskými vévodstvími.

4. Spojená království Chorvatska, Slavonie, Dalmácie a Illyrie, skládající se z

            a) vlastního Chorvatska, Slavonie a chorvatské části markrabství Istrie

            b) Dalmácie s jejím bosensko-hercegovinským a chorvatsko-tureckým zázemím

            c) království Illyrie, tvořeného vévodstvím Krajina rozšířeným o Cillierský kruh, hrabstvím Goricie a Gradišče, slovinskou částí markrabství Istrie.“

 

(...)

 

„Účel spojení těchto čtyř zemí pod jedním vládcem je za prvé hospodářský a z toho vyplývá za druhé vojenský, tj. společná obrana. Nejprve tedy musí být odbourány celní bariéry mezi těmito zeměmi, každá z nich bude mít vlastní celní hranici s okolními státy.“

 

(...)

 

„Středobodem zahraniční politiky je trvalý přátelský svazek s Francií. Spojenectví postavená na pouhém nadšení nemají trvání; spolehlivou základnu tvoří pouze jednota zájmů. Mezi Francií a námi neexistuje žádný střet zájmů, oba státy mají společné přirozené nepřátele: Prusy a Italy. ... Aby mi nebylo špatně rozuměno, nejde mi o nějakou vojenskou trestnou výpravu, požaduji pouze, aby nám Itálie vrátila území, o která jsme byli oloupeni.“

 

Literatura: DEMMERLE, E. Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj. Praha 2006. 207-208 s.