Renovace uherského korunovačního oděvu

10.06.2017 20:48

Těsně před uherskou korunovací císařovny Alžběty v roce 1867 dostala Alžbětina dcera Gisela důležitý úkol. Dle uherské tradice měla budoucí uherská královna sama opravit a zrenovovat svůj korunovační oděv. Jelikož byly královské insignie v horším stavu než jindy (revolucionář Kossuth je na 4 roky zakopal do země), byla tato práce značně namáhavá. Gisela pomáhala především s opravami potrhaných korunovačních punčoch, na její matku zbyl svatoštěpánský plášť a výplň koruny.

 

Literatura: EGGHARDTOVÁ, H. Sisi a její děti: život ve stínu excentrické matky. Praha 2013. 67-68 s.