Rak Jiří

04.11.2016 08:34

PhDr. Jiří Rak, Ph.D. se narodil 7. února 1947 v Praze. Absolvoval obor archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval mimo jiné v Národním muzeu, Československém filmovém ústavu a od roku 1991 přednáší na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Publikoval spolu s J. P. Kučerou monografii Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (1983), samostatně Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy (1994) a spolu s I. Čornejovou a V. Vlnasem Ve stínu tvých křídel… Habsburkové v českých dějinách (1995, druhé vydání 2012). Velkým přínosem je i dílo Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918, které vyšlo v roce 2013. Zabývá se českými dějinami 19. století, dějinami habsburské monarchie, nacionalismu a úlohou historismu v době národního obrození. Na tato témata publikoval řadu článků a konferenčních příspěvků.

 

Zdroje:

  • přebal knihy Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918