R - Zkušenosti s penězi

17.03.2015 17:25

K osmým narozeninám korunního prince Rudolfa měl jeho otec císař František Josef I. kromě jiného i jeden speciální dárek. Rudolf měl od nynějška dostávat každý měsíc kapesné 15 zlatých, se kterými mohl nakládat, jak se mu zlíbí. Jedinou podmínkou bylo, že každý měsíc bude provádět zúčtování těchto peněz. Do této chvíle neměl Rudolf o penězích příliš tušení. Dokonce měl s nimi špatné zkušenosti. Dle Sigrid-Marii Grössingové došlo k této příhodě:

 

„Jednoho dne se mu totiž podařilo nepozorovaně zmizet z Hofburgu. Rozhodl se k tomu náhle, když mu z nějakého nicotného důvodu odmítli dát moučník. Ze svých vyjížděk věděl, že ve Vídni jsou na všech rozích cukrárny s nejlákavějšími sladkostmi. Proto se rozhodl, že si takovou dobrotu opatří na vlastní pěst. Odvážně vešel do obchodu na Wiedenu a objednal si, co hrdlo ráčilo. Když pak číšník chlapci předložil účet, ukázalo se, že dítě nemůže zaplatit. Korunní princ se dosud nesetkal s penězi. Jak měl vědět, že za všechno, co si objedná musí zaplatit? To se v dostatečné míře dozvěděl později!

Cukrář dlouho neváhal a přivolal nejbližšího strážníka. Ten chytil vylekaného chlapce za límec a dal mu pár herd do zad. Rudolf sice stále znovu plačtivě tvrdil, že je korunní princ, císařův syn, ale s takovou výmluvou se ve Vídni daleko nedostal. Po několika tísnivých hodinách se konečně chlapcova identita potvrdila. Cukrář i strážník se nejponíženěji omlouvali a cukrář dostal jako památku na tuto epizodu několik zlatých dukátů.“

 

Literatura: GRÖSSINGOVÁ, S. M. Korunní princ Rudolf: volnomyšlenkář – svůdník – psychopat. Praha 2003. 42 s.