První cesta novomanželů

03.03.2017 22:35

První cestou nového manželského páru arcivévody Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, nepočítáme-li pobyt na Konopišti, byla cesta do Löllingu v Korutanech, kde měl František Ferdinand lovecký zámeček. Při těchto příležitostech podnikali mnoho neohlášených cest a celodenních výletů. O jednom z nich, který byl tentokrát netradičně „narušen“, se zmiňuje i Beate Hammondová:

 

„Jednoho dne se usadili (František Ferdinand a Žofie Chotková – pozn. JP) na mýtině, když se před nimi objevila další dvojice, očividně v naději, že zde bude sama. Než se stačil překvapený pár stáhnout, aby zabránil potenciálně trapné situaci, František Ferdinand oba pozval, aby přisedli a s těmito zcela cizími lidmi se pustil do zcela nenuceného hovoru. Když se pak ještě dozvěděl, že dvojice žije ve Štýrském Hradci, potěšeně zvolal, že má před sebou krajany, neboť on se tam narodil. Poté se arcivévodský pár rozdělil s novými známými o jídlo a všichni pokračovali v příjemném hovoru.“

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 136 s.