Překlad frází

03.03.2017 22:16

Práce velvyslance byla velice náročná. Jak časově, tak i psychicky. Samozřejmostí byla dostatečná výmluvnost. Jako názorný příklad si můžeme uvést popis belgické princezny Stefanie, která se zanedlouho měla stát ženou rakouského následníka trůnu korunního prince Rudolfa. Tento popis byl poslán císaři Františkovi Josefovi hrabětem Bohuslavem Chotkem: Princezna je velmi mladá a stále se ještě vyvíjí, ale působí dojmem kvetoucího zdraví. Její královská Výsost je příslibem, že se bude podobat královně Marii Henriettě. Mnohem jemnějšími rysy i zabarvením hlasu a způsobem mluvy se nápadně podobá princezně Louise. Její Vznešenost má roztomilé chování, blahovolnou důstojnost a duchaplný výraz... Její konverzace je dojemně dětská jako duchaplná, taktní a zralostí přesahuje její věk.“ Překlad této opatrné pravdy nám nabídla Irmgard Schielová: „Velice dětinská princezna, jež seděla u tabule s rudými tvářemi a podobala se matce a sestře, nebyla zrovna krásná, ale velmi temperamentní a hovorná. Mladá dívka rozmlouvala s hrabětem bez sebemenších zábran. Při rozhovoru se projevovala trochu naivně a trochu přemoudřele.“

 

Literatura: SCHIELOVÁ, I. Stefanie: životní osudy vdovy po následníkovi rakouského trůnu. Praha 2002. 56-57 s.