Přehnaná loajalita

03.03.2017 20:49

Loajalita a úcta k českému králi Ferdinandovi V. neklesla ani po jeho odstoupení. Právě naopak, vzhledem k tomu, že se císař František Josef I. nenechal korunovat českým králem, byl Ferdinand v Čechách velice populární. Někdy však přehnané projevy úcty působily dosti komicky. Historik Jiří Rak nalezl ve vzpomínkách Adolfa Srba tento případ: „Jistý Josef Drchkovský, když potkal císaře procházejícího se po nábřeží, hodil mu plášť svůj k nohám, aby císař po něm jako po koberci kráčel, sňal čapku a hluboce se ukláněl. Čin, k němuž rodáka ze Spáleného Poříčí inspirovaly zvyky uherských magnátů, ale způsobil paniku. Císař se zalekl, pobočník pomáhal mu do kočáru a tento ujížděl úprkem na Hradčany. Myslilo se, že se jedná o atentát. Loajální student byl samozřejmě vyšetřován a dostalo se mu ostré důtky a ponaučení, že on není magnátem a v Praze že to není obyčejem.“

 

Literatura: RAK, J. Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918. Praha 2013. 189 s.